Упражнение: Представяне на решенията на линейно неравенство с интервали и графика.Решаване на задачи


Описание на упражнението

В онлайн упражнението "Представяне на решенията на линейно неравенство с интервали и графика. Решаване на задачи" по математика за 7. клас ще упражните начините за записване на решенията на едно неравенство чрез интервали и графичното изобразяване на интервалите. Как се представят решенията на строго неравенство и нестрого неравенство с интервали и графично? Кога един интервал е отворен интервал, затворен интервал, полузатворен или полуотворен интервал? Решете задачите от теста, за да сте уверени в знанията си по математика в 7. клас.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Множеството от всички числа x, за които е изпълнено неравенството x> a, се записват чрез интервал по следния начин:
5т. 2. Множеството от всички числа x, за които е изпълнено неравенството x< a, се записват чрез интервал по следния начин:
5т. 3. Множеството от всички числа x, за които е изпълнено неравенството x\geq b, се записват чрез интервал по следния начин:
5т. 4. Множеството от всички числа x, за които е изпълнено неравенството x\leq b, се записват чрез интервал по следния начин:
5т. 5. Множеството от всички числа x, за които е изпълнено неравенството a\leq x< b, се записват чрез интервал по следния начин:
6т. 6. Записът с помощта на числов интервал на множеството от решенията на неравенството x>7 e:
6т. 7. Записът с помощта на числов интервал на множеството от решенията на неравенството x\leq -12 e:
6т. 8. Кое е неравенството, чието решение е представено с интеравала x\epsilon (-\infty ;2,5)?
6т. 9. Кое е неравенството, чието решение е представено с интеравала x\epsilon [-15;+\infty )?
6т. 10. На фигурата графично е представен интервалът:
6т. 11. На фигурата графично е представен интервалът:
6т. 12. Вярно ли е твърдението: 2,7\epsilon [-2;7)?
11т. 13. Множеството от решения на неравенството 3(1-x)-(2x-3)(3+2x)\geq 1-4(1-x)^2, представено чрез интервал е:
11т. 14. За кои стойности на x стойността на израза 3(x-1)(x+1) е по-малка от стойността на израза 3(x^2-8x)?
11т. 15. Асен намислил едно число. От него извадил 8, получената разлика умножил с 8 и получил резултат, който е по-голям от удвоеното намислено число.
  • Как трябва да се представи множеството от решенията с интервал?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!