Упражнение: Представяне решенията на линейни неравенства с интервали и графика. Важни задачи


Описание на упражнението

В онлайн упражнението "Представяне на решенията на линейно неравенство с интервали и графика. Решаване на задачи" по математика за 7. клас ще упражниш начините за записване на решенията на едно неравенство чрез интервали и графичното изобразяване на интервалите. Как се представят решенията на строго неравенство и нестрого неравенство с интервали и графично? Реши задачите от теста, за да се справяш успешно със задачите от неравенства и стани уверен в знанията си по математика в 7. клас!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Множеството от всички числа x, за които е изпълнено неравенството x\leq -15, се записват чрез интервал по следния начин:
5т. 2. Множеството от всички числа x, за които е изпълнено неравенството -x>-6, се записват чрез интервал по следния начин:
5т. 3. Множеството от всички числа x, за които е изпълнено неравенството 9x+27<0, се записват чрез интервал по следния начин:
5т. 4. Графично е представено решението на неравенството:
5т. 5. Графично е представено решението на неравенствата:
6т. 6. Отбележи представените с интервал и графично решения на неравенството 8x - 5 < 9x +6.
6т. 7. Отбележи решенията на неравенството x(2x+1)-2x^2> 0.
6т. 8. Отбележи вярно представените решения на неравенството    (x-5)^2-(x+5)^2\geq 4.
6т. 9. Решенията на неравенството (x-2)(x+3)> (x+3)^2 , представени с интервал, са:
6т. 10. Решенията на неравенството (y+4)(y-2)< (y-5)^2 , представени с интервал, са:
6т. 11. Решенията на неравенството (2x+1)^2-4(x+1)^2\leq -2 се представят с интервала:
6т. 12. Вярно ли е, че числото 0 е едно от решенията на неравенството 7-(x-6)^2> -(x+6)^2 ?
11т. 13. Мишо твърди, че числото 1 е решение на неравенството 3(1-x)-(2x-3)(3+2x)\geq 1-4(1-x)^2 , а Пламен твърди, че числото 1 не е решение. Кой е прав?
11т. 14. Георги твърди, че числото 1 е решение на неравенството 3(x-1)(x+1)< 3(x^2-8x) , а Милен смята, че числото 1 не е от решенията на неравенството. Кой от двамата е прав?
11т. 15. Кои естествени числа са решения на неравенството (3x-1)^2-(3x+1)^2>-48?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!