logo

Тест: Представяне решенията на линейни неравенства с интервали и графика. Важни задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Множеството от всички числа x, за които е изпълнено неравенството x\leq -15, се записват чрез интервал по следния начин:
2
Множеството от всички числа x, за които е изпълнено неравенството -x>-6, се записват чрез интервал по следния начин:
3
Множеството от всички числа x, за които е изпълнено неравенството 9x+27<0, се записват чрез интервал по следния начин:
4
Графично е представено решението на неравенството:
5
Графично е представено решението на неравенствата:
6
Отбележи представените с интервал и графично решения на неравенството 8x - 5 < 9x +6.
7
Отбележи решенията на неравенството x(2x+1)-2x^2> 0.
8
Отбележи вярно представените решения на неравенството    (x-5)^2-(x+5)^2\geq 4.
9
Решенията на неравенството (x-2)(x+3)> (x+3)^2 , представени с интервал, са:
10
Решенията на неравенството (y+4)(y-2)< (y-5)^2 , представени с интервал, са:
11
Решенията на неравенството (2x+1)^2-4(x+1)^2\leq -2 се представят с интервала:
12
Вярно ли е, че числото 0 е едно от решенията на неравенството 7-(x-6)^2> -(x+6)^2 ?
13
Мишо твърди, че числото 1 е решение на неравенството 3(1-x)-(2x-3)(3+2x)\geq 1-4(1-x)^2 , а Пламен твърди, че числото 1 не е решение. Кой е прав?
14
Георги твърди, че числото 1 е решение на неравенството 3(x-1)(x+1)< 3(x^2-8x) , а Милен смята, че числото 1 не е от решенията на неравенството. Кой от двамата е прав?
15
Кои естествени числа са решения на неравенството (3x-1)^2-(3x+1)^2>-48?

Описание на теста

В онлайн теста "Представяне на решенията на линейно неравенство с интервали и графика. Решаване на задачи" по математика за 7. клас ще упражниш начините за записване на решенията на едно неравенство чрез интервали и графичното изобразяване на интервалите. Как се представят решенията на строго неравенство и нестрого неравенство с интервали и графично? Реши задачите от теста, за да се справяш успешно със задачите от неравенства и стани уверен в знанията си по математика в 7. клас!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се