logo

Тест: Отрицанието kein, keine - упражнения 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Изберете правилния определителен член на съществителни имена.
2
Посочете правилния определителен член на съществителните имена.
3
Посочете правилния определителен член на съществителните имена.
4
Попълнете формите на отрицанието kein в Nominativ (именителен падеж).
5
В кой от изброените случаи не използваме отрицанието kein / keine?
6
В кои две изречения може да употребим отрицанието kein / keine?
7
В кои две изречения може да употребим отрицанието kein / keine?
8
В кои две изречения може да употребим отрицанието kein / keine?
9
Поставете kein или keine.
10
Посочете правилната форма: kein или keine.
11
Допълнете въпросите.
12
Допълнете въпросите.
13
  • Отговорете отрицателно на дадения въпрос.
  • Sind das Blumen?
14
Отговорете отрицателно на дадения въпрос.
  • Ist das ein Tiger?
15
Поставете kein или keine.

Описание на теста

Познавате ли вече всички форми на отрицанието kein в Nominativ? Само със съществителни имена ли употребяваме отрицанието kein? Какво условие трябва да е спазено, за да го употребим? Освен отговора на тези въпроси с онлайн теста по немски език за ниво А1 "Отрицанието  kein, keine - упражнение 1" ще проверите и познанията си за определителните членове на съществителни имена като Teppich, Wolke, Name, Nummer, Mädchen, Stadt, Obst, Wort, Schal.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (20)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се