Упражнение: Отрицанието kein, keine - част 2


Описание на упражнението

Какви изрази познаваме, които включват отрицанието kein, keine, keinen? Как превеждаме и можем ли да преведем винаги kein, keine? Кое отрицание - nicht или kein ще употребим в изречения като "Ich habe Freunde" или "Ich habe viele Freunde"? Какво означават изразите "Keine Angst! Kein Geld? Keinen Hunger? Keine Lust." и можем ли да пропускаме сказуемото? Тествайте лексикалните и граматичните си знания с онлайн упражнението по немски език за ниво А1 "Отрицанието kein, keine - част 2".

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Изберете подходящото отрицание - nicht или kein.
5т. 2. Изберете подходящото отрицание - nicht или keine.
5т. 3. Изберете подходящото отрицание.
5т. 4. Свържете изразите.
5т. 5. Вярно ли е твърдението?
  • Отрицанието "kein" се превежда на български с "никакъв".
6т. 6. Свържете изразите на немски и български език.
6т. 7. Кои изрази ще използваме, за да попитаме "Не си ли гладен?"
6т. 8. Свържете изразите.
6т. 9. Изберете подходящия израз за следната ситуация.
  • Herr Fox: Darf ich rauchen, Herr Dorktor Wagner?
  • Doktor Wagner: Nein, Sie dürfen ......... rauchen!
6т. 10. Прибираш се с приятелката си Ева късно вечерта. Изведнъж тя паникьосано извиква: "Призрак!"
  • Кои изрази ще употребиш, за да я успокоиш?
6т. 11. След часа по физическо приятелят ти Андреас отива да си купи вода. Пита те дали да донесе и за теб.
  • Как ще отговориш?
6т. 12. Приятелката ти Софи не си носи смартфона и те моли да й дадеш твоя за един телефонен разговор.
  • Кой израз ще употребиш в отговор?
11т. 13. Поставете подходящото отрицание.
  • nicht - kein - keine
11т. 14. Поставете подходящото отрицание.
  • nicht - kein - keine
11т. 15. Довършете немските изрази.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!