Упражнение: Отрицанието kein, keine - част 1


Описание на упражнението

Кои части на речта може да отречем с отрицанието kein - съществителни имена, прилагателни имена, глаголи, наречия (Nomen, Adjektive, Verben, Adverbien)? Променя ли се отрицанието kein по число, род, падеж? Използваме ли го, за да отречем съществителни имена, пред които не стои никакъв член или членна дума? Какви са формите за винителен падеж (Akkusativ)? Тествайте знанията си за формите и употребата на отрицанието kein с онлайн упражнението по немски език за ниво А1 "Отрицанието kein, keine - част 1".

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. С кои части на речта използваме отрицанието kein?
5т. 2. Вярно ли е твърдението?
  • Отрицанието kein не се променя по род, число и падеж.
5т. 3. Вярно ли е твърдението?
  • Отрицанието kein/keine използваме, за да отречем съществителни имена, използвани с неопределителния член ein/eine.
5т. 4. В кои два случая може да използваме отрицанието kein/keine?
  • За да отречем ...
5т. 5. Попълнете формите на отрицанието kein.
6т. 6. В кои две изречения отрицанието kein е употребено неправилно?
6т. 7. В кои две изречения отрицанието keine е употребено неправилно?
6т. 8. Прочете отговора и допълнете въпроса.
  • Запишете само липсващото.
  • Ist das ...? - Nein, das ist keine Vase.
6т. 9. Отговорете отрицателно на въпроса. Не забравяйте препинателните знаци.
  • Ist das ein Tisch?
6т. 10. Прочете въпроса и допълнете отговора.
  • Запишете само липсващото.
  • Hast du einen Bruder? - Nein, ich habe  ... .
6т. 11. Посочете изречението, в което може да отречем съществителното име Kinder с отрицанието keine.
6т. 12. Всички дадени съществителни имена са от мъжки род.
  • Попълнете kein за именителен падеж (Nominativ) или keinen за винителен падеж (Akkusativ).
11т. 13. Поставете подходящото отрицание.
11т. 14. Поставете подходящото отрицание.
11т. 15. Поставете подходящата форма на отрицанието kein.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!