new-logo

Тест: Опорно-двигателна система

Тест

С онлайн теста по човекът и природата за 6. клас „Опорно-двигателна система на човека“ ще затвърдите знанията си за това как е устроена опорно-двигателната система. Кои са основните части и по какъв начин функционира опорно-двигателната система на човека? Каква е функцията на пасивната и активна част на опорно-двигателната система? От какво e изграден скелетът при човека? Ще проверите дали сте научили какво представлява ставата? Какви са приликите и разликите между шимпанзето и човека? Колко са мускулите в човешкото тяло? От какви части са изградени мускулите? Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кое НЕ влиза в състава на опорно-двигателната система?
2
На коя схема са означени правилно частите на черепа?  
3
Какво е означава понятието "става"?
4
За кои части на скелета са заловени мускулите на туловището?
5
Опорно-двигателната система е изградена от:
6
Открийте грешното твърдение за костите при човека и свържете правилно елементите.
7
Изброени са четири примера за свързване на костите. Срещу всяки от тях впишете Вярно или Грешно в зависимост от информацията, която отразява.
8
Вярна или грешна е информация за активната част на опорно-двигателната система?
  • Активната част на системата се състои от около 2 600 скелетни мускули. Скелетният мускул се състои от тяло и израстъци.
 
9
Коя част на скелета предпазва от увреждане аортата?
10
За скелетните мускули е характерно, че:
11
Попълнете Да или Не срещу всяко изречение, в зависимост от информацията, която отразява.
12
Свържете информацията със съответното изображение.
13
Различията в скелета на шимпанзето и човек са много. На изображението е показано ходило, което е огънато (има свод). Запишете  в празното място на кого принадлежи показаното ходило на човек или шимпанзе?
14
Кои от ставите се отнасят само за долния крайник?
15
Коя от двойките белези на скелета НЕ е присъща на човека, а  е присъща на шимпанзето?
  • Свържете твърденията с вярно или грешно.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (40)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се