Упражнение: Неравенство с едно неизвестно. Неравенства трети и четвърти вид


Описание на упражнението

В онлайн упражнението "Неравенство с едно неизвестно. Неравенства трети и четвърти вид" по математика за 7. клас ще проверите как сте усвоили методите за решаване на неравенства от вида (x-a)^{2}\geq 0 и (x-a)^{2}< 0. Задачите от упражнението ще ви помогнат да упражните кои са решенията на неравенствата (x-a)^{2}>0 и (x-a)^{2}\leq 0. Решете задачите от теста, за да затвърдите знанията си за неравенства с едно неизвестно и станете най-добрите по математика в 7. клас.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Решение на неравенството x^{2}\geq 0 e:
5т. 2. Решение на неравенството (x-1)^{2}\geq 0 e:
5т. 3. Решение на неравенството (x-1)^{2}< 0 e:
5т. 4. Решение на неравенството (x-1)^{2}> 0 e:
5т. 5. Решение на неравенството (x-1)^{2}\leq 0 e:
6т. 6. Решете неравенството.
  • x^{2}%2B10x%2B25\geq 0
6т. 7. Решете неравенството.
  • y^{2}-14y%2B49< 0
6т. 8. Да се реши неравенството:
  • 4x^{2}%2B8x%2B4> 0
6т. 9. Да се реши неравенството:
  • 4z^{2}-24z%2B36\leq 0
6т. 10. Решете неравенството.
  • (2x-3)(5x-6)\leq 3(3x^{2}-7x%2B3)
 
6т. 11. Решете неравенството.
  • (2x-1)(2x-5)>3x(x-2)-4
6т. 12. Решете неравенството.
  • (x-1)^{2}%2B4(x%2B2)\leq 8
11т. 13. Петя намислила едно число,  прибавила към него числото 3 и разделила сбора на две.
  • Вярно ли е, че ако полученият резултат се повдигне на втора степен, ще се получи израз, по-голям или равен на утроеното намислено число?
11т. 14. Георги намислил две числа, различни едно от друго. Вярно ли е, че сборът от квадратите на тези числа е по-голям от удвоеното произведение на намислените числа?
11т. 15. Ако х и у са две произволни числа, различни едно от друго, изпълнено ли е нервенството:
  •  \frac{x^{2}%2By^{2}}{2}>\left ( \frac{x%2By}{2} \right )^{2}

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!