Упражнение: Неравенство с едно неизвестно. Неравенства първи и втори вид


Описание на упражнението

В онлайн упражнението "Неравенство с едно неизвестно. Неравенства първи и втори вид" по математика за 7. клас ще проверите как сте усвоили начина за решаване на неравенства, които се свеждат до вида x^2\geq 0  или x^2< 0. Положително или отрицателно число е всяко число, повдигнато на втора степен? Как използваме тези знания, за да решим неравенство от посочените два вида? Решете задачите от упражнението, за да се справяте отлично със задачи от неравенства по математика в 7. клас. Спорна работа!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Решение на неравенството x^2\geq 0 e:
5т. 2. Решение на неравенството x^2< 0 e:
5т. 3. Решение на неравенството x^2> 0 e:
5т. 4. Решение на неравенството x^2\geq -5 e:
5т. 5. Решение на неравенството x^2< -4 e:
6т. 6. Решете неравенството.
  • 5(x+2)^2\geq 20x+20
6т. 7. Решете неравенството.
  • 2(x^2-x)-2x+4> (x-2)^2
6т. 8. Да се реши неравенството.
  •  (y-5)^2< -2(5y-12,5)
6т. 9. Да се реши неравенството.
  • (x+2)^2< 2(2x+2)
6т. 10. Решение на неравенството (x+6)^2>6(2x+6)  е:
6т. 11. Решение на неравенството (3x-2)^2< -6(2x+5)-1 е:
6т. 12. Да се реши неравенството.
  •  x^2+\frac5x+23-2(x+1)< -\frac2x+106
11т. 13. Учителят намислил едно число. Умножил го с числото, което е с 2 по-голямо от намисленото число и съобщил на учениците, че полученото произведение е по-голямо или равно на удвоеното намислено число.
  • Всяко число ли може да е било намислено?
11т. 14. Възможно ли е произведението на две последователни числа да е по-малко от първото от числата?
11т. 15. Квадрат със страна а см има лице S1 кв см. Квадрат със страна b см има лице S2 кв см (a≠b). Правоъгълник със страни а см и b см има лице S3 кв см.
  • Вярно ли е, че S1 + S2 > 2.S3?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Ученик

12:46 - 02.04.2017

Изкарах 5.30 на този тест за неравенствара.
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Ученик

19:21 - 25.03.2017

На 13-та задача отговорът не е коректен.Може да е всяко число без 0.
-1
Профилна снимка

Учител на Уча.се

09:29 - 28.03.2017

Благодаря за сигнала, Никола. Въпросът е коригиран.
+1
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.