logo

Тест: Неравенство с едно неизвестно. Неравенства първи и втори вид

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Решение на неравенството x^2\geq 0 e:
2
Решение на неравенството x^2< 0 e:
3
Решение на неравенството x^2> 0 e:
4
Решение на неравенството x^2\geq -5 e:
5
Решение на неравенството x^2< -4 e:
6
Решете неравенството.
  • 5(x+2)^2\geq 20x+20
7
Решете неравенството.
  • 2(x^2-x)-2x+4> (x-2)^2
8
Да се реши неравенството.
  •  (y-5)^2< -2(5y-12,5)
9
Да се реши неравенството.
  • (x+2)^2< 2(2x+2)
10
Решение на неравенството   (x+6)^2\geq 6(2x+6) е:
11
Решение на неравенството (3x-2)^2< -6(2x+5)-1 е:
12
Да се реши неравенството.
  •  x^2+\frac5x+23-2(x+1)< -\frac2x+106
13
Учителят намислил едно число. Умножил го с числото, което е с 2 по-голямо от намисленото число и съобщил на учениците, че полученото произведение е по-голямо или равно на удвоеното намислено число.
  • Всяко число ли може да е било намислено?
14
Възможно ли е произведението на две последователни числа да е по-малко от първото от числата?
15
Квадрат със страна а см има лице S1 кв см. Квадрат със страна b см има лице S2 кв см (a≠b). Правоъгълник със страни а см и b см има лице S3 кв см.
  • Вярно ли е, че S1 + S2 > 2.S3?

Описание на теста

В онлайн теста "Неравенство с едно неизвестно. Неравенства първи и втори вид" по математика за 7. клас ще проверите как сте усвоили начина за решаване на неравенства, които се свеждат до вида x^{2}\geq 0  или x^{2}< 0. Положително или отрицателно число е всяко число, повдигнато на втора степен? Как използваме тези знания, за да решим неравенство от посочените два вида? Решете задачите от теста, за да се справяте отлично със задачи от неравенства по математика в 7. клас. Спорна работа!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се