new-logo

Тест: Връзка между строеж на атома и място на елемента в Периодичната таблица

Тест

Онлайн тест по химия за 8. клас на тема "Строеж на атома и периодична система", с чиято помощ ще проверите знанията си за връзката между строежа на атома и мястото на елемента в Периодичната таблица. Какво наричаме период, а какво главна група в таблицата? Как се променя атомният радиус на елементите по периоди и групи? А как се изменя химичният характер на елементите в главните групи и периодите? Не сте сигурни в отговорите на тези въпроси? След като направите това тестове вече ще имате не само отговори, но и отлични резултати при изпитване в училище. Желаем ви успех!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Броят на електронните слоеве в електронната обвивка на атома е равен на номера на:
2
Номерът на главната група ( І А до VІІІ А ) в Периодичната таблица съвпада с броя:
3
Елемент, намиращ се в I A група на Периодичната система е неметал.
4
Посочете грешното твърдение за атомите на неметалите.
5
Металите в периодичната таблица се намират вляво от мислената линия B-At (бор-астат).
6
Елементите Li и C се намират във втори период на Периодичната таблица. Следователно атомите им имат по:
7
Напишете с арабска цифра числото, на което се равняват броят на електроните във външния електронен слой на елементите от Халогенната група.
8
Използвайте част от дадените думи и попълнете празните места в текста.
  • Сходството, Различието, електрони, протони, външния, предпоследния
9
Атомът цезий има по-малък атомен радиус от атом литий.
10
По периоди металният характер на елементите отслабва, защото се увеличава атомният им радиус.
11
В главните групи с нарастване на поредния номер на елементите металните свойства:
12
Използвайте част от дадените думи и попълнете празните места в текста.
  • намалява, се увеличава, не се променя, неметали, метали
13
Свържете елементите с правилното им място в Периодичната таблица.
14
За елемента от схемата посочете грешното твърдение.
15
Подредете елементите Si, Ge и C по намаляване на неметалните им свойства.
  • Използвайте латиница, знака > и не оставяйте интервали.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (6)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се