Упражнение: Строеж на атома и периодичната система


Описание на упражнението

Онлайн тест по химия за 9. клас на тема "Строеж на атома и периодична система", с чиято помощ ще проверите знанията си за връзката между строежа на атома и мястото на елемента в Периодичната таблица. Какво наричаме период, а какво главна група в таблицата? Как се променя атомният радиус на елементите по периоди и групи? А как се изменя химичният характер на елементите в главните групи и периодите? Не сте сигурни в отговорите на тези въпроси? След като направите това упражнения вече ще имате не само отговори, но и отлични резултати при изпитване в училище. Желаем ви успех!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Броят на електронните слоеве в електронната обвивка на атома е равен на номера на:
5т. 2. Номерът на главната група ( І А до VІІІ А ) в Периодичната таблица съвпада с броя:
5т. 3. Използвайте част от дадените думи и попълнете празните места в текста.
  • малък, голям, атомен, молекулен, електрони, протони, приемат, отдават
5т. 4. Посочете грешното твърдение за атомите на неметалите.
5т. 5. Металите в периодичната таблица се намират вляво от мислената линия B-At (бор-астат).
6т. 6. Елементите Li и C се намират във втори период на Периодичната таблица. Следователно атомите им имат по:
6т. 7. Напишете с арабска цифра числото, на което се равняват броят на електроните във външния електронен слой на елементите от Халогенната група.
6т. 8. Използвайте част от дадените думи и попълнете празните места в текста.
  • Сходството, Различието, еднаквия, равния, електрони, протони, външния, предпоследния
6т. 9. Атомът цезий има по-малък атомен радиус от атом литий.
6т. 10. По периоди металният характер на елементите отслабва, защото се увеличава атомният им радиус.
6т. 11. В главните групи с нарастване на поредния номер на елементите металните свойства:
6т. 12. Когато сравняваме два елемента по сила на металните свойства е в сила правилото, че колкото по-силно изразени са металните свойства на даден елемент, толкова по-слабо изразени са неметалните му свойства.
  • Вярно ли е твърдението: "Литий има по-силно изразени неметални свойства от цезий"?
11т. 13. Свържете елементите с правилното им място в Периодичната таблица.
11т. 14. За елемента от схемата посочете грешното твърдение.
11т. 15. Подредете елементите Si, Ge и C по намаляване на неметалните им свойства.
  • Използвайте латиница, знака > и не оставяйте интервали.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!