new-logo

Тест: Линейно неравенство с едно неизвестно. Решаване на задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че:
 • За да се сведе едно неравенство с едно неизвестно до вида ax+b<0 или ax+b>0, е необходимо да се извършат еквивалентни преобразувания, като първа стъпка, ако е необходимо освобождаване от знаменател, трябва да се умножат двете страни на неравенството с подходящо число.
2
Попълнете правилно.  
3
Попълнете правилно.
4
Щом неравенството се сведе до вида ax+b<0 или  ax+b>0, ако коефициентът пред неизвестното x е a>0, решенията на неравенствата са:
5
Щом неравенството се сведе до вида ax+b<0 или  ax+b>0, ако коефициентът пред неизвестното x е a<0, решенията на неравенствата са:
6
Дадено е неравенството:
 • \frac7-2x5+\fracx-34\leq 1-\fracx+110
 • Вярно ли е, че след умножаване на двете страни на неравенството с числото 20 се получава еквивалентното неравенство:
 • 4(7-2x)+5(x-3)\leq 20-2(x+1)
7
Дадено е неравенството:
 •  \frac7-2x5+\fracx-34\leq 1-\fracx+110
 • След освобождаване от знаменател, прехвърляне на събираемите от едната страна на неравенството в другата с противоположен знак и приведение, се получава линейното неравенство с едно неизвестно:
8
Дадено е неравенството:
 • \frac7-2x5+\fracx-34\leq 1-\fracx+110
 • Решение на неравенството е:
9
Дадено е неравенството:
 • \fracx-12-\frac2x+38-x> 2
 • Решението на неравенството е:
10
Решете неравенството:
 • x-\frac2x-14\geq 1
11
Решете уравнението:
 • \frac2y5-\fracy2\geq 2
12
Решете неравенството:
 • \fracx+38-\fracx-23-1\leq 0
13
Дадени са неравенствата:
 • x-2> \frac3x4
 • (x+1)(x-2)< x^2
 • Проверете вярно ли е, че числото 10 е решение и на двете неравенства.
14
Решете неравенството и намерете най-малкото цяло число, което е негово решение.
 • \fracx-14-\fracx-23\geq 2+\frac1-2x6
15
Намерете сбора от целите положителни числа, които са решения на неравенството:
 • 3(3x-\frac23)+x<3(x+8)

Описание на теста

В онлайн теста "Линейно неравенство с едно неизвестно. Решаване на задачи" по математика за 7. клас ще проверите как сте усвоили метода за решаване на линейно неравенство с едно неизвестно. Какви стъпки с еквивалентни преобразувания трябва да се изпълнят, за да се сведе неравенството до вида ax+b< 0  или ax+b>0? Решете задачите от теста, за да затвърдите уменията си за решаване на линейно неравенство с едно неизвестно. Станете най-добрите в задачите от неравенства в 7. клас.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (9)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се