Упражнение: Езиците - част 3 (упражнения)


Описание на упражнението

Владеете ли вече правописа на названията на езици като френски, немски, английски, руски, португалски, полски? Как е правилно - die deutsche Sprache или die Deutsche Sprache, Franzosisch или Französisch? Как използваме глаголите sprechen и können в изречения като "Говоря немски", "Знам малко английски", "Не говоря чужди езици"? Проверете знанията си с онлайн упражнението по немски език за ниво А1 "Езиците - част 3 (упражнения)". Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Посочете страната, в която се говори даденият език.
  • Rätoromanisch spricht man in ... .
5т. 2. Посочете страната, в която се говори даденият език.
  • Schwedisch spricht man in ... .
5т. 3. Посочете страната, в която се говори даденият език.
  • Portugiesisch spricht man in ... .
5т. 4. Правилно ли е написаното?
  • die Spanische Sprache
5т. 5. Правилно ли е написаното?
  • die deutsche Sprache
6т. 6. Названията на кои два езика съдържат правописна грешка?
6т. 7. Названията на кои два езика са грешни?
6т. 8. Названията на кои два езика съдържат правописна грешка?
6т. 9. Само един ред съдържа правилни названия на езици. Посочете го.
6т. 10. Свържете частите на думите, за да получите названията на четири езика.
6т. 11. Свържете частите на думите, за да получите названията на четири езика.
6т. 12. Свържете частите на думите, за да получите названията на четири езика.
11т. 13. Свържете частите на изреченията.
11т. 14. Свържете частите на изреченията.
11т. 15. Свържете частите на изреченията.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!