Упражнение: Повърхнина и обем на правоъгълен паралелепипед. Важни задачи


Описание на упражнението

Това е онлайн упражнение по математика за 5. клас на тема "Повърхнина и обем на правоъгълен паралелепипед. Важни задачи". Тук ще проверите дали умеете да прилагате правилно формулите за обем, лице на околна повърхнина и лице на повърхнина на куб и правоъгълен паралелепипед. Ще пресмятате как се променя обемът и лицето на правоъгълен паралелепипед, ако се променят размерите им. Ще откривате верни или грешни твърдения. Ще решавате практически задачи. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. С коя формула се намира лице на повърхнина на правоъгълен паралелепипед?
5т. 2. Кои са мерните единици за обем?
5т. 3. Куб има обем 27dm^3 . Намерете лицето на околната му повърхнина и лицето на повърхнината му.
5т. 4. Аквариум с форма на правоъгълен паралелепипед има размери 60 cm, 40 cm и 30 cm и е пълен до половината с вода. Колко литра вода има в аквариума?
5т. 5. Правоъгълен паралелепипед с дължина 10cm и ширина 180cm има обем 36000cm^3 . Намерете височината му.
6т. 6. Как ще се промени лицето на околната повърхнина на куб с дължина на ръба 10 cm, ако ръбът се увеличи два пъти?
 • Упътване: 1/ Намерете лицето на околната повърхнина на куб с ръб 10 cm.
 • 2/ Намерете лицето на околната повърхнина на куб с ръб два пъти по-голям.
 • 3/ Сравнете двете лица.
6т. 7. Правоъгълен паралелепипед има измерения 8 cm, 6 cm и 4 cm. Как ще се измени обемът му, ако всичките му измерения се намалят 2 пъти?
6т. 8. Един паралелепипед има височина 2 cm, ширина 3 cm и дължина 5 cm. Друг паралелепипед има същата основа, но два пъти по-голяма височина. Намерете:
 • отношението от лицата на околните повърхнини на фигурите
 • отношението от лицата на повърхнините на фигурите
6т. 9. Правоъгълен паралелепипед има размери 6 cm, 4 cm, 5 cm. Как ще се промени лицето на околната му повърхнина, ако дължината и ширината му се увеличат два пъти?
6т. 10. Намерете и подредете по големина лицата и обемите, започвайки от най-малката стойност.
6т. 11. В басейн дълъг 30m, широк 15m и дълбок 2m налели 810m^3 вода. До какво ниво от дъното на басейна достига водата?
 • Упътване: Намерете височината на водата като знаете обема на водата и размерите на дъното на басейна.
6т. 12.   По данните от таблицата сравнете лицата на повърхнините на паралелепипеда и куба.  
11т. 13. Физкултурен салон има размери 30m, 20m и 6m. Учениците и уредите заемат 42m^3  обем. Намерете:
 • обема на салона
 • по колко кубически метра въздух се пада на всеки ученик, ако в салона има 30 ученика
 • На празните места запишете крайните отговори с цифри.
11т. 14. Колко бетонни блокчета са необходими за построяване на стена, дълга 15m, широка 10cm и висока 2m, ако размерите на блокчетата са 20cm,10cm и 3cm?
11т. 15. Стая с форма на правоъгълен паралелепипед има дължина 8m и ширина 6m. Трябва да се направи замазка на пода, дебела 3cm.
 • Колко m^3 замазка са необходими?
 • Колко лева ще струва ремонта, ако цената на 1m^3  замазка е 120 лв.?
 • На празните места запишете крайните отговори с цифри.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!