Упражнение: Повърхнина и обем на правоъгълен паралелепипед. Важни задачи


Описание на упражнението

Това е онлайн упражнение по математика за 5. клас на тема "Повърхнина и обем на правоъгълен паралелепипед. Важни задачи". Тук ще проверите дали умеете да прилагате правилно формулите за обем, лице на околна повърхнина и лице на повърхнина на куб и правоъгълен паралелепипед. Ще пресмятате как се променя обемът и лицето на правоъгълен паралелепипед, ако се променят размерите им. Ще откривате верни или грешни твърдения. Ще решавате практически задачи. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Нека да си припомним формулите. Свържете правилно елементите.
5т. 2. Познавате ли мерните единици?
 • Подредете мерните единици за обем, като започнете от най-малката.
5т. 3. Куб има обем 27 куб.дм. Намерете:
 • лицето на околната повърхнина
 • лицето на повърхнината
 • Попълнете отговорите, като ги запишете с числа.
5т. 4. Аквариум с форма на правоъгълен паралелепипед има размери 60 см, 40 см и 30 см и е пълен до половината с вода. Колко литра вода има в аквариума?
5т. 5. Правоъгълен паралелепипед с дължина 10 см и ширина 180 см има обем 36 000 куб.см. Намерете височината му.
6т. 6. Как ще се промени лицето на околната повърхнина на куб с дължина на ръба 10 см, ако ръбът се увеличи два пъти?
 • Упътване: 1/ Намерете лицето на околната повърхнина на куб с ръб 10 см.
 • 2/ Намерете лицето на околната повърхнина на куб с ръб два пъти по-голям.
 • 3/ Сравнете двете лица.
6т. 7. Правоъгълен паралелепипед има измерения 8 см, 6 см и 4 см. Как ще се измени обемът му, ако всичките му измерения се намалят 2 пъти?
6т. 8. Един паралелепипед има височина 2 см, ширина 3 см и дължина 5 см. Друг паралелепипед има същата основа, но два пъти по-голяма височина. Намерете:
 • отношението от лицата на околните повърхнини на фигурите
 • отношението от лицата на повърхнините на фигурите
6т. 9. Правоъгълен паралелепипед има размери 6 см, 4 см, 5 см. Как ще се промени лицето на околната му повърхнина, ако дължината и ширината му се увеличат два пъти?
6т. 10. Обемът на куб е равен на обемът на правоъгълен паралелепипед. Височините на двете фигури са равни на 10 см. Ширината на паралелепипеда е 8 см.
 • Намерете с колко кв.см лицето на околната повърхнина на паралелепипеда е по-голямо от лицето на куба.
 • Упътване: 1/ Намерете дължината на паралелепипеда.
 • 2/ Намерете лицето на околната повърхнина на куба и паралелепипеда и ги сравнете.
6т. 11. В басейн дълъг 30 м, широк 15 м и дълбок 2 м налели 810 куб.м вода. До какво ниво от дъното на басейна достига водата?
 • Упътване: Намерете височината на водата като знаете обема на водата и размерите на дъното на басейна.
6т. 12. По данните от таблицата определете и сравнете:
 • Лицата на повърхнините на паралелепипеда и куба.
 
11т. 13. Физкултурен салон има размери 30 м, 20 м и 6 м. Учениците и уредите заемат 42 куб.м обем. Намерете:
 • обема на салона
 • по колко кубически метра въздух се пада на всеки ученик, ако в салона има 30 ученика
 • На празните места запишете крайните отговори с цифри.
11т. 14. Колко бетонни блокчета са необходими за построяване на стена, дълга 15 м, широка 10 см и висока 2 м, ако размерите на блокчетата са 20 см, 10 см и 3 см?
11т. 15. Стая с форма на правоъгълен паралелепипед има дължина 8 м и ширина 6 м. Трябва да се направи замазка на пода, дебела 3 см.
 • Колко куб.м замазка са необходими?
 • Колко лева ще струва ремонта, ако цената на 1 куб.м замазка е 120 лв.?
 • На празните места запишете крайните отговори с цифри.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!