logo

Тест: Модалният глагол wollen

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кои са значенията на глагола wollen?
2
Кои глаголни форми са в единствено число?
3
Кои са възможните подлози за даденото изречение?
  • ... will Pilot werden.
4
Вярно ли е твърдението?
  • Глаголите möchten и wollen са пълни синоними и могат да бъдат заменяни един с друг без разлика в значението.
5
Кои изречения звучат по-учтиво?
6
Свържете частите на изреченията.
7
Свържете частите на изреченията.
8
Подредете частите на изречението.
  • Mein Freund ... .
9
Подредете частите на изречението.
  • Wann ...?
10
Превърнете даденото съобщително изречение във въпросително изречение без въпросителна дума.
  • Er will ein Eis essen.
11
Посочете изреченията с правилен словоред.
12
Свържете изразите с техните преводи на български език.
13
Какво означават посочените изрази?
14
Попълнете правилните форми на глагола wollen.
15
Променете изречението така, че да звучи по-любезно.
  • Barbara, ich will dir eine Frage stellen.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss

Описание на теста

Как се спряга модалният глагол wollen в сегашно време (Präsens)? Еднакви ли са формите му за първо и трето лице единствено число (ich / er)? Каква е разликата между wollen и möchten? Изречението с möchten или изречението с wollen звучи по-любезно? Кои са двете значения на wollen? Какво означават изразите "Ich will nur dein Bestes", "der letzte Wille","Er hat einen starken Willen"? Тествайте знанията си с онлайн теста за ниво А1 "Модалният глагол wollen" ("Das Modalverb wollen").

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (18)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се