new-logo

Тест: Правоъгълен паралелепипед. Решаване на важни задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Ракла за дрехи в детска стая има дължина 90 cm, ширина 50 cm и височина 70 cm. Ще може ли да се събере между бюро и легло в детската стая, ако разстоянието между тях е 1 m?
2
Посочете за правоъгълния паралелепипед всички ръбове, които са равни на ВС.
3
Вярно ли е, че ръбът АВ = CD = AD = BC?
4
Правоъгълен паралелепипед има измерения 1 cm, 2 cm, 3 cm. Колко сантиметра е сборът от всички ръбове на този паралелепипед?
5
Сборът от лицата на две срещуположни стени на куб е 98cm^2. Намерете дължината на ръба на куба.
6
Мравка тръгва от върха A на правоъгълен паралелепипед към върха C1, като се движи по червения оцветен на фигурата път.
  • Колко път е изминала мравката, ако а = 55 cm, b = 20 cm, с = 40 cm?
 
7
Как ще се промени сумата от ръбовете на един правоъгълен паралелепипед, ако увеличим дължината на фигурата с 2 cm?
8
Куб има ръб 0,8 dm. Колко сантиметра е сборът от всички ръбове, като 1 dm = 10 cm?
9
Как ще се промени сумата от ръбовете на един куб, ако увеличим дължината на ръба му два пъти?
10
Контурът на ръб на куб е направен от 1,2 m тел. Определете дължината на ръба на куба.
11
Сборът от дължините на трите ръба през един от върховете на правоъгълен паралелепипед е 18 dm. Сборът от дължините на всичките му ръбове е:
12
Дължината на страната на куб е 5cm. Свържете вярно:
13
От правоъгълен лист картон с размери 46cm и 26cm са изрязани квадрати със страни 3cm. От останалата част чрез прегъване е направена кутия с форма на правоъгълен паралелепипед.
  • Намерете повърхнината на кутията.
14
Правоъгълен паралелепипед с измерения 5 cm, 4 cm, 3,5 cm е направен от тел. Колко сантиметра тел е използвана?
  • Упътване: Намерете сумата от всички ръбове.
15
Модел на правоъгълен паралелепипед е направен от 108 cm тел. Две от измеренията му са 8,5 cm и 6,5 cm.
  • Определете третото му измерение.
  • Ще стигне ли тази тел за направата на куб с ръб 7 cm? - На празното място попълнете ще стигне или няма да стигне.

Описание на теста

Това е онлайн упражнение по математика за 5. клас на тема "Правоъгълен паралелепипед. Решаване на важни задачи", с което ще проверите дали познавате фигурите правоъгълен паралелепипед и куб. Ще се упражните да намирате суми от дължините на ръбовете и по дадена сума от дължините на ръбовете ще намирате неизвестно измерение на фигурата. Ще откривате верни или грешни твърдения. Ще решавате практически задачи. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (4)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се