Упражнение: Правоъгълен паралелепипед. Решаване на важни задачи


Описание на упражнението

Това е онлайн упражнение по математика за 5. клас на тема "Правоъгълен паралелепипед. Решаване на важни задачи", с което ще проверите дали познавате фигурите правоъгълен паралелепипед и куб. Ще се упражните да намирате суми от дължините на ръбовете и по дадена сума от дължините на ръбовете ще намирате неизвестно измерение на фигурата. Ще откривате верни или грешни твърдения. Ще решавате практически задачи. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Ракла за дрехи в детска стая има дължина 90 см, ширина 50 см и височина 70 см. Ще може ли да се събере между бюро и легло в детската стая, ако разстоянието между тях е 1 м?
5т. 2. Посочете за правоъгълния паралелепипед всички ръбове, които са равни на ВС.
5т. 3. Вярно ли е, че ръбът АВ = CD = AD = BC?
5т. 4. Правоъгълен паралелепипед има измерения 1 см, 2 см, 3 см. Колко сантиметра е сборът от всички ръбове на този паралелепипед?
5т. 5. Дължина на страната на куб е 5 см. Намерете и свържете посочените елементи.
6т. 6. Мравка тръгва от върха A на правоъгълен паралелепипед към върха C_{1}, като се движи по червения оцветен на фигурата път.
  • Колко път е изминала мравката, ако а = 55 см, b = 20 см, с = 40 см?
6т. 7. Как ще се промени сумата от ръбовете на един правоъгълен паралелепипед, ако увеличим дължината на фигурата с 2 см?
6т. 8. Куб има ръб 0,8 дм. Колко сантиметра е сборът от всички ръбове, като 1 дм = 10 см?
6т. 9. Как ще се промени сумата от ръбовете на един куб, ако увеличим дължината на ръба му два пъти?
6т. 10. Контурът на ръб на куб е направен от 1,2 м тел. Определете дължината на ръба на куба.
6т. 11. Сборът от дължините на трите ръба през един от върховете на правоъгълен паралелепипед е 18 дм. Сборът от дължините на всичките му ръбове е:
6т. 12. Модел на правоъгълен паралелепипед е направен от 54 см тел. Две от измеренията му са 4 см и 5,5 см. Определете третото му измерение.
11т. 13. От правоъгълен лист картон с размери 46 см и 26 см са изрязани квадрати със страни 3 см. От останалата част чрез прегъване е направена кутия с форма на правоъгълен паралелепипед.
  • Намерете повърхнината на кутията.
11т. 14. Правоъгълен паралелепипед с измерения 5 см, 4 см, 3,5 см е направен от тел. Колко сантиметра тел е използвана?
  • Упътване: Намерете сумата от всички ръбове.
11т. 15. Модел на правоъгълен паралелепипед е направен от 108 см тел. Две от измеренията му са 8,5 см и 6,5 см.
  • Определете третото му измерение.
  • Ще стигне ли тази тел за направата на куб с ръб 7 см? - На празното място попълнете ще стигне или няма да стигне.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!