Упражнение: Възвратни местоимения в дателен падеж


Описание на упражнението

Познавате ли формите на възвратните местоимения в дателен падеж? Различават ли се те от формите на възвратните местоимения във винителен падеж? Познавате ли значенията на глаголи и изрази като sich etwas vorstellen, sich etwas merken, sich Mühe geben, sich Sorgen machen и умеете ли да ги употребявате в изречения? Тествайте знанията си с онлайн упражнението по немски език за ниво А1 "Възвратни местоимения в дателен падеж" ("Reflexivpronomen im Dativ").

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Вярно ли е твърдението?
  • И двете изречения съдържат възвратно местоимение.
  • Изречение 1: Ich wasche mich.
  • Изречение 2: Ich wasche mir das Gesicht.
5т. 2. Кой ред съдържа само възвратни местоимения в дателен падеж?
5т. 3. Вярно ли е твърдението?
  • Възвратните местоимения в множествено число имат еднакви форми във винителен и дателен падеж.
5т. 4. Попълнете липсващите възвратни местоимения в дателен падеж.
5т. 5. Попълнете липсващите възвратни местоимения в дателен падеж.
6т. 6. Свържете немските и българските глаголи.
6т. 7. Свържете немските и български глаголи и изрази.
6т. 8. Посочете изречението, в което не можем да използваме възвратното местоимение sich.  
6т. 9. Кои изречения са недовършени?
6т. 10. Свържете частите на изреченията.
6т. 11. Свържете частите на изреченията.
6т. 12. Свържете частите на изреченията.
11т. 13. Попълнете подходящото възвратно местоимение в дателен падеж.
11т. 14. Кое е подходящото възвратно местоимение? Попълнете dich или dir.  
11т. 15. Кое е подходящото възвратно местоимение? Попълнете mich или mir.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!