logo

Тест: Определяне положението на точка върху квадратна мрежа

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че хоризонталния числов лъч бележим с Ох?
2
Кое е вярно за т. А?
3
Кои две точки лежат на една и съща височина?
4
Вярно ли е, че за т. А х= 3, а за т. В у= 3?
5
Вярно ли е, че т.А се определя от числата х = 2 и у =1?
6
Посочете кои числа определят точките А и В?
7
Ученик от 5. клас определил от чертежа за т.С числата: х = 4 и y = 0.
  • Правилно ли е отговорил той?
8
Определете по мрежата:
  • Мястото на т.А, т.В, т.С спрямо х и у.
  • Дължините на отсечките АВ и АС, като 1 деление = 1 cm.
9
Определете върху кои лъчи лежат точките:
  • т.А, определена от х = 0, у = 2
  • т.В, определена от х = 3, у = 0
10
Коя точка: 1, 2, 3 или 4 отговаря на положението на т.С върху квадратна мрежа, която се определя с х = 3 и у = 3?
11
Определете числата по осите х и у, които отговарят на точките.
12
Дадени са точките А, В и D върху квадратна мрежа. Къде трябва да бъде т.С, така че да се получи правоъгълен трапец, като ъгъл BCD да бъде прав?
13
  Намерете от фигурата:
  • Стойностите, които определят т.M, т.N, т.P, т.Q.
  • Лицето на трапеца MNPQ, като на 1 деление отговарят 10m.
14
Намерете лицето на \bigtriangleup ABC, ако дължината на страната на квадратче от квадратната мрежа е 2cm.
15
Карта на земеделски парцел има форма като на фигурата. Намерете:
  • Площта на парцела, като на 1 деление от мрежата отговарят 100m.
  • Колко царевица ще се добие от него, ако от 1dka се получават 500kg царевица /1dka=1000m^2/?

Описание на теста

Това е онлайн тест по математика за 5. клас на тема "Определяне положението на точка върху квадратна мрежа". Тук ще проверите знаете ли какво е мрежа, оси, как се определя положението на една точка върху нея. Решете задачите от теста и се упражнете да изобразявате точка по зададени числа, които определят мястото й върху мрежата, да определяте положението на зададена точка. Ще откривате верни или грешни твърдения. Ще решавате практически задачи. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се