Упражнение: Определяне положението на точка върху квадратна мрежа


Описание на упражнението

Това е онлайн упражнение по математика за 5. клас на тема "Определяне положението на точка върху квадратна мрежа". Тук ще проверите знаете ли какво е мрежа, оси, как се определя положението на една точка върху нея. Решете задачите от теста и се упражнете да изобразявате точка по зададени числа, които определят мястото й върху мрежата, да определяте положението на зададена точка. Ще откривате верни или грешни твърдения. Ще решавате практически задачи. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Вярно ли е, че хоризонталния числов лъч бележим с Ох?
5т. 2. Попълнeте вярната дума.  
5т. 3. Попълнете липсващите лъчи.
5т. 4. Попълни правилната дума.
5т. 5. Вярно ли е, че т.А се определя от числата х = 2 и у =1?
6т. 6. Посочете кои числа определят точките А и В?
6т. 7. Ученик от 5. клас определил от чертежа за т.С числата: х = 4 и y = 0.
  • Правилно ли е отговорил той?
6т. 8. Определете по мрежата:
  • Мястото на т.А, т.В, т.С спрямо х и у.
  • Дължините на отсечките АВ и АС, като 1 деление = 1 см.
6т. 9. Определете върху кои лъчи лежат точките:
  • т.А, определена от х = 0, у = 2
  • т.В, определена от х = 3, у = 0
6т. 10. Коя точка: 1, 2, 3 или 4 отговаря на положението на т.С върху квадратна мрежа, която се определя с х = 3 и у = 3?
6т. 11. Определете числата по осите х и у, които отговарят на точките.
6т. 12. Дадени са точките А, В и D върху квадратна мрежа. Къде трябва да бъде т.С, така че да се получи правоъгълен трапец, като ъгъл BCD да бъде прав?
11т. 13. Намерете от фигурата:
  • Стойностите, които определят т.M, т.N, т.P, т.Q.
  • Лицето на трапеца MNPQ, като на 1 деление отговарят 10 м.
11т. 14. Изразете лицата на двата триъгълника и определете кой от тях има по-голяма площ?
11т. 15. Карта на земеделски парцел има форма като на фигурата. Намерете:
  • Площта на парцела, като на 1 деление от мрежата отговарят 100 м.
  • Колко царевица ще се добие от него, ако от 1 декар се получават 500 кг царевица /1 декар = 1000 кв.м/?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!