Упражнение: Възвратни местоимения във винителен падеж - част 2


Описание на упражнението

Как построяваме изречения, съдържащи възвратно местоимение? Къде стои възвратното местоимение в изречения, започващи с подлога или започващи с обстоятелствено пояснение? Къде е мястото на възвратното местоимение в изречения с модален глагол (Modalverb) и в изречения в заповедно наклонение (Imperativ, Befehlssatz)? Проверете уменията си да разпознавате и да съставяте правилни изречения с онлайн упражнението по немски език за ниво А1 "Възвратни местоимения във винителен падеж - част 2".

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. На правилното място ли е поставено възвратното местоимение sich?
  • Angela schminkt sich vor dem Spiegel.
5т. 2. На правилното място ли е поставено възвратното местоимение uns?
  • Im Sommer erholen uns wir am Meer.
5т. 3. На правилното място ли е поставено възвратното местоимение dich?
  • Du musst jetzt beeilen dich, Andreas.
5т. 4. На правилното място ли е поставено възвратното местоимение euch?
  • Setzt euch!
5т. 5. На правилното място ли е поставено възвратното местоимение sich?
  • Ziehen Sie sich aus!
6т. 6. Посочете двете изречения, в които възвратното местоимение се намира на правилното място.
6т. 7. В кои ДВЕ изречения възвратното местоимение е на правилното място?
6т. 8. Подредете частите на изречението.    
6т. 9. Подредете частите на изречението.
  • Leider ... .
6т. 10. Посочете изречението, в което възвратното местоимение не е поставено на правилното място.
6т. 11. Подредете частите на заповедното изречение.
  • Bitte, ...!
6т. 12. Посочете изреченията, в които възвратното местоимение е поставено на правилното място.
11т. 13. Допълнете частите на съобщителното изречение в сегашно време. Изречението започва с "Jetzt".
  • Jetzt ... .   (du - sich schminken)
11т. 14. Изберете правилните заповедни форми на възвратния глагол sich waschen.
11т. 15. Допълнете съобщителното изречение с дадените думи.
  • Du musst ... . (sich legen - ins Bett)

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Родител

18:06 - 17.01.2017

Не знам, но този урок много ме затруднява!!! С тези възвратни местоимения ще имам проблем.
Профилна снимка

Учител на Уча.се

11:30 - 23.01.2017

Здравейте, Тихомир! Искате ли да ми посочите ТОЧНИЯ проблем, който изниква пред Вас? Така ще мога да Ви помогна конкретно.
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.