logo

Тест: Възвратни местоимения във винителен падеж - част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
На правилното място ли е поставено възвратното местоимение sich?
  • Angela schminkt sich vor dem Spiegel.
2
На правилното място ли е поставено възвратното местоимение uns?
  • Im Sommer erholen uns wir am Meer.
3
На правилното място ли е поставено възвратното местоимение dich?
  • Du musst jetzt beeilen dich, Andreas.
4
На правилното място ли е поставено възвратното местоимение euch?
  • Setzt euch!
5
На правилното място ли е поставено възвратното местоимение sich?
  • Ziehen Sie sich aus!
6
Посочете двете изречения, в които възвратното местоимение се намира на правилното място.
7
В кои ДВЕ изречения възвратното местоимение е на правилното място?
8
Подредете частите на изречението.    
9
Подредете частите на изречението.
  • Leider ... .
10
Посочете изречението, в което възвратното местоимение не е поставено на правилното място.
11
Подредете частите на заповедното изречение.
  • Bitte, ...!
12
Посочете изреченията, в които възвратното местоимение е поставено на правилното място.
13
Допълнете частите на съобщителното изречение в сегашно време. Изречението започва с "Jetzt".
  • Jetzt ... .   (du - sich schminken)
14
Изберете правилните заповедни форми на възвратния глагол sich waschen.
15
Допълнете съобщителното изречение с дадените думи.
  • Du musst ... . (sich legen - ins Bett)

Описание на теста

Как построяваме изречения, съдържащи възвратно местоимение? Къде стои възвратното местоимение в изречения, започващи с подлога или започващи с обстоятелствено пояснение? Къде е мястото на възвратното местоимение в изречения с модален глагол (Modalverb) и в изречения в заповедно наклонение (Imperativ, Befehlssatz)? Проверете уменията си да разпознавате и да съставяте правилни изречения с онлайн теста по немски език за ниво А1 "Възвратни местоимения във винителен падеж - част 2".

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (4)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се