new-logo

Тест: Закон за запазване масата на веществата

Тест

С онлайн теста по човекът и природата за 6. клас "Закон за запазване масата на веществата (Решаване на задачи) ще обобщите и затвърдите знанията си за този закон. Имате възможност да решавате задачи и да видите резултатите от проведените теоретични опити. Направете теста, решете задачите и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В кой ред е дефиниран правилно Законът за запазване масата на веществата?
2
Вярно ли е, че при всяка реакция записваме изходните вещества от лявата страна, а от дясната страна- продуктите на тази реакция?
3
За кои от предложените модели е спазен Законът за запазване масата на веществата?
4
Вярно ли е,че законът за запазване масата на веществата дава възможност да се разбере, че веществата в природата не могат да се създадат или да изчезнат, те само преминават от един вид в друг.
5
Ако 65 гр. цинк Zn се свърже с 16 гр. кислород O (изходни вещества), пресметнете колко грама цинков оксид ZnO се получава (продукт на реакцията)?
6
Нека приемем, че сивата топка от изображенията е модел на атом кислород, а синята топка - модел на атом въглерод. Взаимодействието между тези прости вещества дава продукт на реакцията сложното вещество въглероден диоксид. С кой модел се означава тази реакция:
7
Като имате предвид Закона за запазване масата на веществата, определете колко грама кислород O се получава при разпадането на 32 грама H2O2 (водороден пероксид), ако получената вода е 18 грама.
8
За да се получи 84 грама меден оксид са реагирали 18 грама кислород и неизвестно количество мед: Cu+O--> CuO
  • Пресметнете количество мед в реакцията.
9
Колко грама калциев оксид CaO ще се получи при взаимодействието на 59 грама калций Ca и 14 грама кислород O?
  • Ca+O--> CaO
10
Ако малкото топче от изображенията е модел на атом водород H2, а голямата топка - модел на атом кислород O2, то сложното вещество вода H2O, което се получава при взаимодействието им се означава с модела:
11
Съгласно Закона за запазване масата на веществата, свържете правилно количеството на изходните вещества и количеството на продукта след взаимодействието.
12
Според Закона за запазване на масата на веществата  след реакцията:
13
100 гр меден дихидроксид Cu(OH)2  при нагряване се разлага. Получават се 80 гр меден оксид CuO и вода H2O.
  • Колко грама вода се отделя при реакцията?
  • Съставете примерно уравнение, в което търсеното количество вода означаваме с "х"
14
При нагряване на смес от 4 гр сяра S и желязо Fe, което е с неизвестна маса е получен 9,5 гр железен сулфид FeS.
  • Каква е масата на желязото Fe, ако се знае, че всичката сяра S е взаимодействала?
 
15
Във фабрика за вар дневно се получават от варовик (продукт на реакцията) 15,5 т негасена вар и 9,5 т въглероден диоксид (изходни вещества).
  • Пресметнете колко тона е използваният варовик.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (7)
feedback
feedback