logo

Тест: Закон за запазване масата на веществата

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В кой ред е дефиниран правилно Законът за запазване масата на веществата?
2
Вярно ли е, че при всяка реакция записваме изходните вещества от лявата страна, а от дясната страна – продуктите на тази реакция?
3
За кои от предложените модели е спазен Законът за запазване масата на веществата?
4
Вярно ли е,че законът за запазване масата на веществата дава възможност да се разбере, че веществата в природата не могат да се създадат или да изчезнат, те само преминават от един вид в друг.
5
Ако 65 g цинк Zn се свърже с 16 g кислород O2 (изходни вещества), пресметни колко g цинков оксид ZnO се получава (продукт на реакцията)?
6
Нека приемем, че сивата топка от изображенията е модел на атом кислород, а синята топка – модел на атом въглерод. Взаимодействието между тези прости вещества дава продукт на реакцията – сложното вещество въглероден диоксид. С кой модел се означава тази реакция?
7
Като имаш предвид Закона за запазване масата на веществата, определи колко грама кислород O се получава при разпадането на 32 g H2O2 (водороден пероксид), ако получената вода е 18 g.
8
За да се получи 84 g меден оксид, са реагирали 18 g кислород и неизвестно количество мед. Пресметни количество мед в реакцията.
9
Колко грама калциев оксид ще се получи при взаимодействието на 59 g калций и 14 g кислород?
10
Ако малкото топче от изображенията е модел на атом водород H, а голямата топка – модел на атом кислород O, то сложното вещество вода H2O, което се получава при взаимодействието им, се означава с модела:
11
Съгласно Закона за запазване масата на веществата свържи правилно количеството на изходните вещества и количеството на продукта след взаимодействието.
12
Според Закона за запазване на масата на веществата след реакцията:
13
Каква е масата на калциевия карбонат (варовик), необходим за получаване на 560 kg калциев оксид (негасена вар) и 440 kg въглероден диоксид, в резултат на химичното разлагане?
  • калциев карбонат --> калциев оксид + въглероден диоксид
14
При нагряване на смес от 4 g сяра S и желязо Fe, което е с неизвестна маса, е получен 9,5 g железен сулфид FeS. Каква е масата на желязото Fe, ако се знае, че всичката сяра S е взаимодействала?
15
Колко грама магнезий са реагирали с 16,0 g кислород, ако са се получили 40,3 g магнезиев оксид?

Описание на теста

С онлайн теста по човекът и природата за 6. клас за закона за запазване масата на веществата ще обобщиш и затвърдиш знанията си за този закон. Имаш възможност да решаваш задачи и да видиш резултатите от проведените теоретични опити. Направи теста, реши задачите и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се