new-logo

Тест: Задачи от капитал. Определяне на депозита

Тест

В онлайн теста "Задачи от капитал. Определяне на депозита" по математика за 7. клас ще упражниш начина за намиране на депозита (началния капитал), ако са известни лихвеният процент и лихвата или са известни лихвеният процент и нарасналият капитал (новата сума). Задачите от теста ще ти помогнат да затвърдиш основните понятия, използвани в задачи от капитал, както и основната формула за намиране на лихва. Реши задачите от теста, за да си сред най-добрите по математика в 7. клас! Спорна работа!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
След изтичане на лихвения период началният капитал (депозитът), внесен в банка, нараства с определена сума, която е процент от началния капитал и се нарича:
2
Лихвата върху началния капитал K0 при лихвен процент p се получава по формулата:
3
Вярно ли е, че:
 • Нарасналият капитал (новата сума) намираме като към началния капитал прибавим лихвата?
4
Вярно ли е, че
 • Ако K0 e депозитът (началният капитал), p е лихвеният процент, то нарасналият капитал (новата сума) K се изчислява по формулата K=K0+\fracp100.K0?
5
Ако годишният лихвен процент е 2%, началният капитал (депозитът) e K0, а начислената лихва след една година е 4 лв, то:
6
Дадена е следната задача:
 • Колко лева е началният капитал на Пестеливко, ако след изтичане на лихвения период при лихвен процент 3,5%, сумата, която вложил в банката, нараснала с 21 лв.?
 • Отговори каква е начислената лихва върху началния капитал?
7
Дадена е следната задача:
 • Колко лева е началният капитал на Пестеливко, ако след изтичане на лихвения период при лихвен процент 3,5%%, сумата, която вложил в банката, нараснала с 21 лв.?
 • Ако означим с K0 първоначалния капитал на Пестеливко, то лихвата е равна на:
 
8
Дадена е следната задача:
 • Колко лева е началният капитал на Пестеливко, ако след изтичане на лихвения период при лихвен процент 3,5%, сумата, която вложил в банката, нараснала с 21 лв.?
 • Началният капитал на Пестеливко е:
9
Дадена е следната задача:
 • Колко лева е депозитът, ако след изтичане на лихвения период при лихвен процент 2% нарасналият капитал е 1428 лв.?
 • Отговори дали е вярно, че нарасналият капитал се получава, като към първоначалния капитал K0  прибавим лихвата.
10
Дадена е следната задача:
 • Колко лева е депозитът, ако след изтичане на лихвения период при лихвен процент 2% нарасналият капитал е 1428 лв.?
 • След изтичане на лихвения период, лихвата по депозита K0 е:
11
Дадена е следната задача:
 • Колко лева е депозитът, ако след изтичане на лихвения период при лихвен процент 2% нарасналият капитал е 1428 лв.?
 • Депозитът е:
12
Г-жа Димитрова внесла в банка депозит за една година при годишен лихвен процент 1,2% и след изтичане на периода началната сума нараснала с 60 лв. Какъв е бил депозитът и колко е нарасналият капитал (новата сума)?
13
Каква сума трябва да внесе в банката г-жа Банкова при 5% лихвен процент, за да получи след изтичане на лихвения период 150 лв. лихва?
14
Г-н Георгиев решава да отидe на екскурзия, която струва 240 лв., с парите от лихвата по своя депозит. Колко лева е бил депозитът на г-н Георгиев, ако лихвата за лихвения период е била 6%?
15
Г-н Иванов има 1000 лв. Ако ги внесе в банка за период от 1 година при лихвен процент 2%, след изтичане на лихвения период капиталът му ще нарасне. Ако целият нараснал капитал вложи в банка за още една година при същите условия, каква ще бъде сумата, която ще има след изтичане на втората година?

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (8)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се