logo

Тест: Задачи от капитал. Определяне на лихвен процент

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че:
  • Сумата, която клиентът внася на влог в банка, се нарича начален капитал (депозит)?
2
След изтичане на лихвения период и олихвяване на началния капитал (прибавяне на лихвата към началния капитал), сумата, която се получава, се нарича:
3
Вярно ли е, че:
  • Сумата, която се начислява върху началния капитал и прибавя към него, след изтичане на лихвения период, се нарича лихва?
4
Ако означим първоначалния капитал с K0, а лихвения процент означим с p, вярно ли е, че лихвата се пресмята по формулата \fracp100K0?
5
Ако означим първоначалния капитал с K0, а лихвения процент означим с p, вярно ли е, че нарасналият капитал се пресмята по формулата K0+\fracp100.K0?
6
Инфлация на парите с 1,25% за 1 година означава:
7
Г-н Драганов внася на срочен влог в банка 1500 лв. След изтичане на лихвения период, сумата нараснала с 37,5 лв.
  • Сумата 37,5 лв е:
8
Г-н Драганов внася на срочен влог в банка 1500 лв. След изтичане на лихвения период, сумата нараснала с 37,5 лв.
  • Вярно ли е, че: Ако означим лихвения процент с p, то лихвата се изчислява като процент от първоначалния капитал и е в сила равенството 37,5=\fracp100.1500?
9
Г-н Драганов внася на срочен влог в банка 1500 лв. След изтичане на лихвения период, сумата нараснала с 37,5 лв. Какъв е бил лихвеният процент за периода?
10
Чичо Скрудж внесъл в банката на срочен влог 3200 долара. След изтичане на лихвения период капиталът му нараснал на 3276,8 долара. Колко е началният и колко е нарасналият капитал на чичо Скрудж?
11
Чичо Скрудж внесъл в банката на срочен влог 3200 долара. След изтичане на лихвения период капиталът му нараснал на 3276,8 долара.
  • Колко е лихвата за лихвения период?
12
Чичо Скрудж внесъл в банката на срочен влог 3200 долара. След изтичане на лихвения период капиталът му нараснал на 3276,8 долара.
  • Какъв е бил лихвеният процент за периода?
13
Спестовен влог от 6000 лв. за една година се увеличава с 360 лв. Какъв е бил лихвеният процент за изминалия период?
14
Госпожа Петрова внесла на срочен влог 2000 лв. След изтичане на лихвения период тя изтеглила 1000 лв. и от нарасналия капитал останали 1060 лв. Какъв е бил лихвеният процент за периода?
15
Госпожа Банкова внесла в банка на срочен влог 1500 лв. След изтичане на лихвения период към нарасналия капитал внесла още 500 лв. и сумата станала 2030 лв. Колко е бил лихвеният процент за периода?

Описание на теста

В онлайн теста "Задачи от капитал. Определяне на лихвен процент" по математика за 7. клас ще провериш как си усвоил понятията начален капитал, нараснал капитал, лихвен процент, лихва. Задачите от теста ще ти помогнат да упражниш начина за определяне на лихвения процент, ако знаеш началния капитал и нарасналия капитал. Реши задачите от теста, за да бъдеш уверен в задачи от капитал по математика и специалист в практиката при управление на парични средства. Приятна работа!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (15)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се