new-logo

Тест: Задачи от работа. Пресмятане с части от цяло

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Ако цялата извършена работа приемем за единица, то половината от работата ще бъде:
2
Ако цялата извършена работа приемем за единица, то две трети от работата ще бъде:
3
Ако извършената работа е 100%, то 25% от работата ще бъде:
4
Ако един работник може да свърши цялата работа за 3 дни, то неговата производителност е:
5
Ако производителността на един работник е \frac13 от работата на ден, а производителността на друг работник е \frac12 от работата на ден и двамата заедно свършат работата за x дни, то вярно ли е, че  \frac13x+\frac12x=1?
6
Ако производителността на един работник е \frac13 от работата за час, а производителността на друг работник е \frac12 от работата за час, за колко време двамата работника заедно ще свършат работата?
7
Ако една тръба за един час пълни една четвърт от един басейн, а втора тръба за един час пълни една шеста част от същия басейн, за колко часа двете тръби заедно ще напълнят басейна?
8
Дадена е следната задача:
  • Един работник може да свърши една работа за 12 дни, а друг работник може да свърши същата работа за 2 пъти повече дни. За колко време двамата ще свършат две трети от работата, ако вторият работник се включил два дни по-късно?
  • Отговори каква е производителността на двамата работници?
9
Дадена е следната задача:
  • Един работник може да свърши една работа за 12 дни, а друг работник може да свърши същата работа за 2 пъти повече дни. За колко време двамата ще свършат две трети от работата, ако вторият работник се включил два дни по-късно?
  • Ако означим с х времето, през което ще работи първият работник, какво е времето на втория работник?
10
Дадена е следната задача:
  • Един работник може да свърши една работа за 12 дни, а друг работник може да свърши същата работа за 2 пъти повече дни. За колко време двамата ще свършат две трети от работата, ако вторият работник се включил два дни по-късно?
  • Ако означим с х времето, през което ще работи първият работник, каква работа ще свърши първият работник и каква вторият работник?
11
Дадена е следната задача:
  • Един работник може да свърши една работа за 12 дни, а друг работник може да свърши същата работа за 2 пъти повече дни. За колко време двамата ще свършат две трети от работата, ако вторият работник се включил два дни по-късно?
  • Ако означим с х времето, през което ще работи първият работник,  вярно ли е съставено уравнението  \frac112x+\frac124(x-2)=\frac23 ?
12
Дадена е следната задача:
  • Един работник може да свърши една работа за 12 дни, а друг работник може да свърши същата работа за 2 пъти повече дни. За колко време двамата ще свършат две трети от работата, ако вторият работник се включил два дни по-късно?
  • Решението на задачата е:
13
Ако две тръби работят заедно, ще напълнят басейн за 6 часа. Първата тръба може да напълни басейна сама за 18 часа. За колко време втората тръба може сама да напълни басейна?
14
Басейн се пълни от две тръби. Ако първата работи 2 часа, ще напълни една трета от басейна. Втората тръба може да напълни басейна за 3 часа. За колко часа, ако работят заедно, двете тръби могат да напълнят басейна?
15
Една бригада може да залеси парк за 15 часа, а друга за 20 часа. За колко време двете бригади заедно могат да залесят  \frac710 части от парка?

Описание на теста

В онлайн теста "Задачи от работа. Пресмятане с части от цяло" по математика за 7. клас ще упражниш задачи от работа, в които количеството извършена работа се приема за единица и се търси каква част от работа е свършена за определено време. Ако, за да се свърши работата, се включват повече хора или машини, с какъв дял участва всеки? А ако някой работник се включва, след като друг работник вече е започнал? Реши задачите от теста, за да станеш майстор в решаването на задачи от работа и да бъдеш сред най-добрите по математика в 7. клас!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (43)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се