new-logo

Тест: Размножаване на животните

Тест

С онлайн теста по човекът и природата за 6. клас „Размножаване на животните“ ще проверите дали сте научили как се размножават различните животни. Как протича този жизнен процес при едноклетъчните организми? А как протича при просто устроените безгръбначни животни? Какви са видове оплождане? Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Какъв начин на безполово размножаване е представен на изображението?
2
Безполовото размножаване на морската звезда се осъществява:
3
Отговорете с ДА или НЕ на всяко от изброените твърдения, в зависимост от това дали отразява правилна или грешна информация.
4
Попълнете наименованията на половите клетки при животните?
5
Коя дума  НЕ е свързана с половото размножаване?
6
Процесът, показан на изображението, е свързан с размножаването на:  
7
Как се нарича безполовото размножаване, характерно за хидрата?
8
При кое животно оплождането е външно?
9
В кой ред всички изброени елементи се отнасят за безполовото размножаване при животните?
10
Кои твърдения са верни?
11
Свържете термините, за да получите правилни изречения.
12
Изброени са седем животни, на които трябва да определите вида на оплождането. Запишете външно или вътрешно оплождане има даденото животно.
13
При кое от животните НЕ може отдалече да се различат мъжките и женските индивиди?
14
Свържете твърдението със съответното изображение.
15
При показаните животни има външни различия между женските и мъжки индивиди (полов диморфизъм). Със знака ♂ се отбелязва мъжкият (щитът на Марс), а с ♀ (огледалото на Венера) - женският индивид. Свържете елементите.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (68)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се