logo

Тест: Същност и значение на размножаването. Видове размножаване

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Размножаването на организмите има значение за:
2
Какъв процес е размножаването?
3
Организмите се размножават по два начина – полово и безполово.
4
Как се нарича размножаването с един родител?
5
При размножаването с един родител НЕ е вярно, че:
6
Посочи по какви начини се осъществява безполовото размножаване при едноклетъчните организми.
7
При безполовото размножаване поколението има само един родител – майчин. Свържи елементите със съответното изображение.
8
Отбележи характеристиките на половото размножаване.
9
Попълни празните места в текста, като използваш някои от  думите:
  •   сперматозоидите, оплождане, зигота, спорангии, яйцеклетки,  спори
 
10
Отговори с да или не на твърденията, в зависимост от това дали отразява правилна или грешна информация.
11
Подреди процесите, като започнеш от оплождането на яйцеклетката.
12
Отговори с да или не за верността на твърденията.
13
Каква е клетката от изображението?
  • Отговори само с една дума.
14
Изобразената на фигурата клетка е:
15
Като използваш изображението, попълни празните места в текста.

Описание на теста

С онлайн теста по човекът и природата за 6. клас ще провериш какво си научил за процеса размножаване. Кои са видовете размножаване? Как се размножават различните групи организми? Какво значение има размножаването за живата природа? Какво представлява безполовото и половото размножаване? Как се извършва размножаването с двама родители? Кой организъм наричаме майчин и кой е бащин? Какви са половите клетки? Каква е разликата между половите клетки? Коя клетка се нарича зигота? Направи теста и попълни пропуските си. Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се