Упражнение: Задачи от движение. Движения по вода и въздух


Описание на упражнението

В онлайн упражнението "Задачи от движение. Движения по вода и въздух" по математика за 7. клас ще проверите как сте усвоили задачите от движение по вода или въздух. Упражнението ще ви помогне да затвърдите принципа за решаване на задачи от движение, отчитайки скоростта на течението на реката или вятъра. Решете задачите от теста, за да станете майстори в задачите от движение по математика в 7. клас. Желаем ви успех!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Попълнете липсващата дума.
5т. 2. Попълнете липсващата дума.
5т. 3. Попълнете правилно.
5т. 4. Попълнете правилно.
5т. 5. Ако собствената скорост на вeртолет е 200 км/ч, а скоростта на насрещния вятър е 10 км/ч, колко км изминава вeртолетът за 2 часа?
6т. 6. Дадена е следната задача:
 • Моторна лодка изминава разстоянието между две пристанища на една река, движейки се по течението за 4 часа, а движейки се срещу течението за 5 часа. Ако скоростта на течението на реката е 4 км/ч, каква е скоростта на лодката в спокойна вода?
 • Ако означим скоростта на лодката в спокойна вода с х, каква скорост на лодката по течението и срещу течението трябва да се попълни в таблицата?
6т. 7. Дадена е следната задача:
 • Моторна лодка изминава разстоянието между две пристанища на една река, движейки се по течението за 4 часа, а движейки се срещу течението за 5 часа. Ако скоростта на течението на реката е 4 км/ч, каква е скоростта на лодката в спокойна вода?
 • Какъв път изминава лодката по течението на реката и какъв път изминава срещу течението на реката?
 
6т. 8. Дадена е следната задача:
 • Моторна лодка изминава разстоянието между две пристанища на една река, движейки се по течението за 4 часа, а движейки се срещу течението за 5 часа. Ако скоростта на течението на реката е 4 км/ч, каква е скоростта на лодката в спокойна вода?
 • Вярно ли е, че уравнението, което може да се състави е 4(х+4)=5(х-4)?
6т. 9. Дадена е следната задача:
 • Моторна лодка изминава разстоянието между две пристанища на една река, движейки се по течението за 4 часа, а движейки се срещу течението за 5 часа. Ако скоростта на течението на реката е 4 км/ч, каква е скоростта на лодката в спокойна вода?
 • Какво е решението на задачата?
6т. 10. Дадена е следната задача:
 • Вертолет изминава разстоянието между 2 града при попътен вятър за 5 часа и 30 минути, а при насрещен вятър за 6 часа. Каква е собствената скорост на вертолета, ако скоростта на вятъра е 10 км/ч?
 • Ако означим собствената скорост на вертолета с х, какви стойности за скорост на вертолета при попътен и насрещен вятър трябва да се попълнят в таблицата?
 
6т. 11. Дадена е следната задача:
 • Вертолет изминава разстоянието между 2 града при попътен вятър за 5 часа и 30 минути, а при насрещен вятър за 6 часа. Каква е собствената скорост на въртолета, ако скоростта на вятъра е 10 км/ч?
 • Ако означим собствената скорост на вертолета с х, какъв път изминава вертолетът при попътен вятър и какъв път изминава при насрещен вятър?
6т. 12. Дадена е следната задача:
 • Вертолет изминава разстоянието между 2 града при попътен вятър за 5 часа и 30 минути, а при насрещен вятър за 6 часа. Каква е собствената скорост на вертолета, ако скоростта на вятъра е 10 км/ч?
 • Какво е решението на задачата?
11т. 13. Моторна лодка пътува от едно речно пристанище до друго и се връща за 5 часа. Ако скоростта на лодката в спокойна вода е 15 км/ч и скоростта на течението на реката е 3 км/ч, на колко километра едно от друго са пристанищата?
11т. 14. Лодка, чиято скорост в спокойна вода е 12 км/ч, тръгнала срещу течението на реката от пристанище А към пристанище В, разстоянието между които е 12 км. По течението от пристанище В едновременно с лодката тръгнал сал. Ако скоростта на течението на реката е 3,5 км/ч, на колко километра от пристанище А лодката ще срещне сала?
11т. 15. От речно пристанище по реката тръгнал сал, а 2 часа по-късно след него от същото пристанище тръгнала лодка, чиято скорост в спокойни води е 18 км/ч. Намерете колко време след тръгването си лодката ще настигне сала, ако скоростта на течението на реката е 3 км?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!