logo

Тест: Задачи от движение. Движения по вода и въздух

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Ако скоростта на течението на река е 3 km/h и моторна лодка се движи по течението, скоростта на лодката и скоростта на течението на реката се:
2
Вярно ли е, че:
 • Ако скоростта на течението на река е 3 km/h и моторна лодка се движи срещу течението, от скоростта на лодката трябва да се извади скоростта на течението на реката?
3
Ако собствената скорост на вeртолет е 200 km/h, а скоростта на насрещния вятър е 10 km/h, то скоростта, с която вeртолетът лети срещу вятъра, е:
4
Ако собствената скорост на вeртолет е 200 km/h, а скоростта на попътния вятър е 10 km/h, то скоростта, с която вeртолетът лети, е:
5
Ако собствената скорост на вeртолет е 200 km/h, а скоростта на насрещния вятър е 10 km/h, колко km изминава вeртолетът за 2 часа?
6
Дадена е следната задача:
 • Моторна лодка изминава разстоянието между две пристанища на една река, движейки се по течението за 4 часа, а движейки се срещу течението – за 5 часа. Ако скоростта на течението на реката е 4 km/h, каква е скоростта на лодката в спокойна вода?
 • Отговори на въпроса:
 • Ако означим скоростта на лодката в спокойна вода с х, каква е скоростта на лодката по течението и каква – срещу течението?
7
Дадена е следната задача:
 • Моторна лодка изминава разстоянието между две пристанища на една река, движейки се по течението за 4 часа, а движейки се срещу течението – за 5 часа. Ако скоростта на течението на реката е 4 km/h, каква е скоростта на лодката в спокойна вода?
 • Какъв път изминава лодката по течението на реката и какъв път изминава срещу течението на реката?
 
8
Дадена е следната задача:
 • Моторна лодка изминава разстоянието между две пристанища на една река, движейки се по течението за 4 часа, а движейки се срещу течението – за 5 часа. Ако скоростта на течението на реката е 4 km/h, каква е скоростта на лодката в спокойна вода?
 • Ако скоростта на лодката в спокойна вода е х, вярно ли е уравнението 4(х + 4) = 5(х - 4)?
9
Дадена е следната задача:
 • Моторна лодка изминава разстоянието между две пристанища на една река, движейки се по течението за 4 часа, а движейки се срещу течението – за 5 часа. Ако скоростта на течението на реката е 4 km/h, каква е скоростта на лодката в спокойна вода?
 • Какво е решението на задачата?
10
Дадена е следната задача:
 • Вертолет изминава разстоянието между 2 града при попътен вятър за 5 часа и 30 минути, а при насрещен вятър за 6 часа. Каква е собствената скорост на вертолета, ако скоростта на вятъра е 10 km/h?
 • Отговори на въпроса:
 • Ако означим собствената скорост на вертолета с х, каква е скоростта на вертолета при попътен и каква при насрещен вятър?
 
11
Дадена е следната задача:
 • Вертолет изминава разстоянието между 2 града при попътен вятър за 5 часа и 30 минути, а при насрещен вятър за 6 часа. Каква е собствената скорост на въртолета, ако скоростта на вятъра е 10 km/h?
 • Ако означим собствената скорост на вертолета с х, какъв път изминава вертолетът при попътен вятър и какъв път изминава при насрещен вятър?
12
Дадена е следната задача:
 • Вертолет изминава разстоянието между 2 града при попътен вятър за 5 часа и 30 минути, а при насрещен вятър за 6 часа. Каква е собствената скорост на вертолета, ако скоростта на вятъра е 10 km/h?
 • Какво е решението на задачата?
13
Моторна лодка пътува от едно речно пристанище до друго и се връща за 5 часа. Ако скоростта на лодката в спокойна вода е 15 km/h и скоростта на течението на реката е 3 km/h, на колко километра едно от друго са пристанищата?
14
Лодка, чиято скорост в спокойна вода е 12 km/h, тръгнала срещу течението на реката от пристанище А към пристанище В, разстоянието между които е 12 km. По течението от пристанище В едновременно с лодката тръгнал сал. Ако скоростта на течението на реката е 3,5 km/h, на колко километра от пристанище А лодката ще срещне сала?
15
От речно пристанище по реката тръгнал сал, а 2 часа по-късно след него, от същото пристанище, тръгнала лодка, чиято скорост в спокойни води е 18 km/h. Намери колко време след тръгването си лодката ще настигне сала, ако скоростта на течението на реката е 3 km/h.

Описание на теста

В онлайн теста "Задачи от движение. Движения по вода и въздух" по математика за 7. клас ще провериш как си усвоил задачите от движение по вода или въздух. Тестът ще ти помогне да затвърдиш принципа за решаване на задачи от движение, отчитайки скоростта на течението на реката или вятъра. Реши задачите от теста, за да станеш майстор в задачите от движение по математика в 7. клас. Желаем ти успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се