new-logo

Тест: Лице на трапец. Важни задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че лицето на трапец се намира по формулата S=\fraca+b2.h?
2
Намерете лицето на трапец с основи 10cm, 8,2cm и височина 20cm.
3
Вярно ли е, че лицето на трапец, на който сборът от двете основи е 18dm и височината е 15dm, е 136dm^2?
4
Лицето на трапец е 16cm^2, а височината му е 4cm. Намерете сбора на двете му основи.  
5
Намерете височината на трапец, ако лицето му е 216dm^2 и a+b=36dm.
6
Какво ще стане с лицето на трапец, ако се увеличи височината му два пъти?
7
Намерете лицето на трапец с височина 2dm, ако сборът от дължините на основите му е 6dm.
8
Четириъгълник MNPQ е квадрат. Намерете лицето на трапеца MNCD.    
9
Сборът от дължините на двете основи на трапеца е 28dm, а височината му е половината от 1 метър. Лицето на трапеца е:
10
Свържете правилно всеки трапец с лицето му.
11
Намерете лицето на трапеца, ако едно квадратче има дължина 1cm.
12
Правоъгълен трапец има лице 35cm^2, височина 5cm и основа 8cm. Намерете дължината на другата основа.
13
Намерете площта на участъка ABCDE, като използвате размерите от фигурата.  
14
Пано с размери 1m на 1,08m е покрито с голям брой правоъгълници. Един правоъгълник ABCD е сглобен от четири еднакви плочки с форма на правоъгълен трапец.   Намерете:
  • лицето на един трапец
  • лицето на ABCD
  • лице на пано
  • брой правоъгълници в паното
15
Намерете площта на зеленчукова градина с форма като тази от фигурата, като дължината на едно квадратче е 10m.
  • Колко картофи са събрани от нея, ако от 1m^2 площ стопаните набрали 1,5kg картофи?
  • Намерете лицето на фигурата като сума от лицата на правоъгълник и трапец

Описание на теста

Това е онлайн упражнение по математика за 5. клас на тема "Лице на трапец. Решаване на задачи", с което ще проверите дали умеете правилно да прилагате формулата за лице на трапец. Ще се упражните да намирате лицето на трапец и по дадено лице да намирате елементите на трапеца. Ще отчитате размерите на трапец от дадена фигура и ще намирате лицето му. Ще откривате верни или грешни твърдения. Ще решавате практически задачи. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (22)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се