logo

Тест: Дразнимост при животните. Нервна система

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Как се нарича свойството на организмите да реагират на промени, идващи от външната или вътрешната среда?
2
Как се наричат факторите на околната среда, на които организмите реагират?
3
За дразнителите е вярно, че:
4
По какъв начин реагират животните на дразнителите, идващи от околната среда?
5
За какво помагат реакциите на животните?
6
Посочи верните отговори за външните дразнители.
7
Многоклетъчните организми реагират на промените посредством органите на специализирана система – нервната система.
8
Нервната система е изградена от неврони. Всеки неврон се състои от тяло и израстъци.
9
Вярно ли е, че нервната система е устроена еднакво при всички животни?
10
За всяко твърдение прецени дали е вярно и отговори с да или не.
11
Нервна система от ганглиен тип се наблюдава при:
12
При гръбначните животни нервната система е сложно устроена. Какъв е типът нервна система?
  • Отговори с една дума.
 
13
Свържи елементите от двете групи така, че да се получат верни твърдения.
14
Каква е функцията на нервната система? Попълни празните места в текста.
15
Как ще реагира едно животно на дразнение, идващо от околната среда?
  • Отговори само с една дума.

Описание на теста

С онлайн теста по човекът и природата за 6. клас ще затвърдиш знанията си за дразнимост и дразнител. Как е устроена нервната система? Как са устроени нервните клетки? Как функционира нервната система? Какво представлява рецепторът? Какво наричаме рефлекс? Кои са типовете нервна система при животните? Направи теста и попълни пропуските си.  Учи се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се