new-logo

Тест: Дразнимост при животните. Нервна система

Тест

С онлайн теста по човекът и природата за 6. клас "Дразнимост при животните. Нервна система" ще затвърдим знанията за дразнимост и дразнител. Как е устроена нервната система? Как да разпознаем нервната клетка? Как функционира нервната система? Какво представлява рецепторът? Какво наричаме рефлекс? Кои са видовете нервна система при животните? Направете теста, попълнете пропуските си и гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Как се наричат промените във външната или вътрешната среда, на които организмите реагират?
2
Способността на организма да възприема промени във външната и вътрешната среда и да реагира на тях, се нарича:
3
Видовете нервни системи са:
4
Какво представляват ганглиите?
5
За дразнителите НЕ е вярно, че:
6
Попълнете празните места в израза като използвате някои от предложените думи.
  • външната, промените, жлеза, мускул
7
Вярно или грешно е твърдението?
  • Нервна система имат бозайниците, а останалите гръбначни животни имат само нервни клетки.
8
Най-просто устроената нервна система на схемата е:    
9
Разгледайте схемата и попълнете празните места в израза, като използвате някои от предложените думи.
  • мрежеста, жлеза, дълъг, къси, мозък, нервна
10
Разгледайте изображението и запишете срещу всяка цифра съответния термин като използвате някои от предложените думи.
  • рецептор, жлеза, главен, гръбначен
11
Нервната система от ганглиев тип се наблюдава при:
12
Коя от схемите е правилна? Стрелките показват посоката на предаване на сигнали.
13
Определете според изображенията типът нервна система за кое животно е характерна.
14
По веригата от нервни клетки, свързани в мускул, протича много слаб електричен ток. Какво ще стане, ако една от нервните клетки бъде разрушена?
15
Кое от изброените събития от живота на едно куче е рефлекс?

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (60)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се