new-logo

Тест: Лице на трапец

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
С коя формула се намира лице на трапец?
2
Вярно ли е, че лицето на трапец можем да намерим като сбор от лицата на триъгълниците, на които един от диагоналите му го разделя?
3
Кои отсечки са височините на трапеца ABCD?
4
Лицето на правоъгълен трапец с основи 11dm, 7dm и дължина на по-малкото бедро 3dm е:
5
Намерете лицето S на трапец с основи a=60mmb=4cm и височина h=0,35dm.
6
Като използвате данните от чертежа, подредете по големина лицата на трапеците ABCD,BCEF,FGHE,AGHD, започвайки от най- малкото лице.
7
Лицето на трапец е равно на 48cm^2. Намерете h, ако a+b=20mm.
8
Свържете всеки трапец с неговото лице.
9
Сборът от дължините на двете основи на трапец е 11cm, а дължината на височината му е \frac15 от 30cm. Намерете лицето на трапеца.
10
Намерете лицето на трапец, ако едната му основа е 1,5dm, другата е три пъти по-голяма от нея, а височината му е 0,5dm.
11
Намерете височината на трапец, ако S=126cm^2 и a+b=18cm.
12
Намерете лицето S на трапец по дадени основи a=27cm,b=\frac13.a и височина h=40% от b.
13
Трапецът ABCD  на чертежа има лице 18cm^2 и е съставен от успоредник и триъгълник. Точката E е среда на основата AB.  Намерете лицето на успоредника DEBC.
14
На чертежа трапецът ABCD има лице 24cm^2. Основата AB е 3 пъти по- голяма от CD. Колко пъти лицето на \bigtriangleup ABC е по- голямо от лицето на \bigtriangleup ADC?
15
На чертежа правите p и q са успоредни. Ако дадените размери са в метри и лицето на зеления трапец е 150m^2, намерете разстоянието между правите p и q и лицата на синия и жълтия трапец.  

Описание на теста

Това е онлайн упражнение по математика за 5. клас на тема "Лице на трапец", с което ще проверите дали знаете формулата за лице на трапец . Тук ще се упражните да намирате лицето на трапец и по дадено лице да намирате елементите на трапеца. Ще откривате верни или грешни твърдения. Ще решавате практически задачи. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (34)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се