Упражнение: Лице на трапец


Описание на упражнението

Това е онлайн упражнение по математика за 5. клас на тема "Лице на трапец", с което ще проверите дали знаете формулата за лице на трапец . Тук ще се упражните да намирате лицето на трапец и по дадено лице да намирате елементите на трапеца. Ще откривате верни или грешни твърдения. Ще решавате практически задачи. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. С коя формула се намира лице на трапец?
5т. 2. Вярно ли е, че лицето на трапец можем да намерим като сбор от лицата на триъгълниците, на които един от диагоналите му го разделя?
5т. 3. Кои отсечки са височините на трапеца ABCD?
5т. 4. Лицето на правоъгълен трапец с основи 11dm, 7dm и бедро 3dm е:
5т. 5. Намерете лицето S на трапец с основи a=60mmb=4cm и височина h=0,35dm.
6т. 6. Като използвате данните от чертежа, подредете по големина лицата на трапеците ABCD,BCEF,FGHE,AGHD, започвайки от най- малкото лице.
6т. 7. Лицето на трапец е равно на 48cm^2. Намерете h, ако a+b=20mm.
6т. 8. Свържете всеки трапец с неговото лице.
6т. 9. Сборът от дължините на двете основи на трапец е 11cm, а дължината на височината му е \frac15 от 30cm. Намерете лицето на трапеца.
6т. 10. Намерете лицето на трапец, ако едната му основа е 1,5dm, другата е три пъти по-голяма от нея, а височината му е 0,5dm.
6т. 11. Намерете височината на трапец, ако S=126cm^2 и a+b=18cm.
6т. 12. Намерете лицето S на трапец по дадени основи a=27cm,b=\frac13.a и височина h=40% от b.
11т. 13. Трапецът ABCD  на чертежа има лице 18cm^2 и е съставен от успоредник и триъгълник. Точката E е среда на основата AB.  Намерете лицето на успоредника DEBC.
11т. 14. На чертежа трапецът ABCD има лице 24cm^2. Основата AB е 3 пъти по- голяма от CD. Колко пъти лицето на \bigtriangleup ABC е по- голямо от лицето на \bigtriangleup ADC?
11т. 15. На чертежа правите p и q са успоредни. Ако дадените размери са в метри и лицето на зеления трапец е 150m^2, намерете разстоянието между правите p и q и лицата на синия и жълтия трапец.  

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Друг

19:38 - 06.03.2016

Дадените верни отговори на 14 и 15 задача са ми много странни.
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
+1
Профилна снимка

Ученик

13:52 - 12.01.2016

6.00
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Ученик

09:57 - 01.04.2016

5.99
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
-1
Профилна снимка

Ученик

10:59 - 18.03.2017

6.00
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
-3
Профилна снимка

Ученик

22:30 - 11.01.2016

6,00000000000000000000
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
-3
Профилна снимка

Ученик

17:30 - 11.01.2016

6.00
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
-4