new-logo

Тест: Движение на веществата в животинския организъм. Кръвоносна система

Тест

С онлайн теста по човекът и природата за 6. клас "Движение на веществата в животинския организъм. Кръвоносна система" ще проверите вашите знания за кръвоносната система при животните. Какво представляват кръвоносните съдове? Какво е устройството на сърцето? Какво представляват предсърдията и камерите на сърцето? Кои са трите вида кръвоносни съдове? Как кръвоносната система прави връзка с другите системи в животинския организъм? Направете теста, попълнете пропуските си и гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно или грешно е твърдението?
  • При многоклетъчните животни движението на веществата в организма се осъществява от проводяща система, изградена от дървесинни и ликови тръбички.
2
Кои от изброените органи НЕ участва в кръвоносната система?
3
Ако по тръбичката на проводяща система се пренася течност, в която има клетки, то тръбичката НЕ е:
4
Попълнете празните места в израза като използвате някои от предложените думи.
  • странично, гръбно, двустранно, коремно
5
Отговорете с „ВЯРНО“ или „ГРЕШНО“ за верността на изреченията като свържете елементите.
6
Отговорете с ДА на правилните и с НЕ на грешните твърдения.  
7
В кой ред има само органи на кръвоносната система?
8
На схемата са показани кръвоносни съдове от кръвоносната система. Допишете правилно означенията към съответната цифра като използвате някои от предложените думи.
  • вена, камера, капиляр,предсърдие, артерия
9
Отговорете с „ВЯРНО“ или „ГРЕШНО“ за верността на изреченията като свържете елементите.
10
Кръвта НЕ пренася:  
11
Разгледайте схемата и попълнете празните места в израза като използвате някои от предложените думи.
  • вените, артерия, кръвта, капилярите
12
При кои гръбначни животни сърцето е двуделно - изградено от едно предсърдие и една камера?
13
Схематично е показана връзката между системите в животинския организъм. Срещу всяка цифра напишете името на съответна система като използвате някои от предложените думи.
  • отделителна, полова, храносмилателна, нервна, дихателна, кръвоносна
14
Показани са схеми на кръвоносната система на риба, жаба, птица и гризач. Свържете правилно елементите, които отразяват правилно устройството на сърцето.
15
Разгледате кръвообращението на рибите и бозайниците и попълнете празните места в израза като използвате някои от предложените думи.
  • органите, тъканите, предсърдие, сърцето, излиза, идва, камера

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (46)
feedback
feedback