logo

Тест: Движение на веществата в растителния организъм. Проводяща система

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Как се казва процесът на приемане и отделяне на газове и водни пари от растенията?
2
Как се казва системата, чрез която растенията обменят с околната среда вода и разтворени в нея минерални соли?
3
Проводящите снопчета са изградени от:
4
По дървесинните цеви се придвижва вода с разтворени в нея минерални соли от корена, през стъблото към листата.
5
Кои твърдения са верни?
6
Колкото диаметърът на тръбичката е по-малък, толкова по-високо се изкачва в нея водата?
7
Как се нарича процесът на придвижване на вода с разтворени в нея минерални соли по дървесинните цеви?
8
За кой процес е необходима водата на растенията?
9
Как се нарича процесът на изпаряване на вода от листата?
  • Отговори с една дума.
10
По ликовите тръбички се придвижват разтворените във вода вещества, образувани при фотосинтезата, в посока от листата към корена.
11
Отбележи с ВЯРНО или ГРЕШНО.
12
Свържи с Вярно или Грешно правилното движение на веществата в растителния организъм?
13
Дървесинните цеви имат малък диаметър. Колкото по-малък е диаметърът на една тръбичка, толкова по-високо се изкачва в нея водата. По коя тръбичка ще се изкачва най-високо водата?
14
Попълни текста с липсващите думи.
15
Много растения живеят на сушата и в растителния организъм се движат вещества в посока от корена към листата и от листата към корена. Как се казва системата, която осигурява това движение?
  • Отговора си запиши с една дума.

Описание на теста

С онлайн теста по човекът и природата за 6. клас ще провериш знания за това по какъв начин се осъществява движението на веществата в растителния организъм. Ще си припомниш кои са проводящите тръбички, отговорни за транспорта на веществата в растенията. Какви вещества се пренасят по дървесинните и по ликовите тръбички на растенията? Каква е разликата между водораслите и сухоземните растения? Направи теста и попълни пропуските си! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се