new-logo

Тест: Едноклетъчни организми

Тест

С онлайн теста по човекът и природата за 5. клас "Едноклетъчни организми" ще проверите вашите знания за организмите, които са изградени само от една клетка. Знаете ли какви жизнени процеси могат да се извършват в тях? По какво едноклетъчните приличат на растенията и животните? Какви са разликите между растителноподобните и животноподобните едноклетъчни организми? Какво представляват едноклетъчните водорасли и как се движат те? Знаете ли какво наричаме колония? Какво представлява амебата и как се храни и размножава тя? Направете теста, попълнете пропуските си и гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Как се наричат най-просто устроените организми в природата, които са изградени само от една клетка?
2
По кое от изброените свойства едноклетъчните организми са подобни на животинските?
3
Защо организмите, които са изградени само от една клетка могат да бъдат наречени "специалисти по всичко"?
4
По кои от изброените свойства едноклетъчните приличат на растителните организми?
5
С кой уред могат да бъдат наблюдавани едноклетъчни организми?
6
Как се наричат приспособлението за активно движение, което използват водораслите? Изберете и впишете вярното от предложените възможности: опашка, камшиче, колело 
7
Кой е този типичен представител на едноклетъчните животни?  
8
Едноклетъчните водорасли могат да живеят отделно или да се свързват в групи наречени колонии, където едноклетъчният организъм запазва своята самостоятелност.
9
Отбележете ГРЕШНИТЕ твърдения за амебата.
10
Отбележете ВЕРНИТЕ твърдения за едноклетъчните водорасли, участващи в състава на растителния планктон.
11
Попълнете пропуските в текста, като поставите всяка от посочените думи на правилното й място. 
  • амеби, растителни, животински
12
Като използвате схемата, подредете в какъв ред се осъществява храненето при амебата.
  • Започнете от начина, по който амебата улавя храната си.
13
Използвайте схемата, изобразяваща устройството на едноклетъчните водорасли и срещу всяка цифра напишете името на съставната част, която е показана: хлоропласти, клетъчна стена, вакуола, ядро.
14
Дадена е снимката на деляща се амеба под микроскоп. Като използвате допълнителната схема, свържете всяка от цифрите със стадия от процеса на делене, който се извършва в едноклетъчния организъм.
15
На снимката, направена под микроскоп, се вижда амеба, която улавя храната си. Използвайте това изображение и срещу всяко от изброените описания напишете за коя структура се отнася: мембрана, цитоплазма, крачета.  

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (72)
feedback
feedback