logo

Тест: Тъждествено преобразуване на изрази. Важни задачи от раздела. Приложения

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Да се опрости изразът \left ( x^2+2 \right )^2-\left ( x-2 \right )\left ( x+2 \right )\left ( x^2+4 \right ).
2
Пресметни:
  •  56,2^2-43,8^2.
3
Вярно ли е, че \left ( x^2+y^2 \right )^2-4x^2y^2=\left ( x^2-y^2 \right )^2?
4
Да се намери числената стойност на израза a\left ( a+3 \right )\left ( a-3 \right )-\left ( a+1 \right )\left ( a^2-a+1 \right ) при a=\frac13.
5
Кои са множителите, които се получават при съкращаване на дробта \frac8x^3-8y^32x-2y?
6
Да се пресметне рационално \frac88^3+12^388^2-88.12+12^2.
7
Изразът 31^3+19^3 се дели на:
8
Свържи правилно всеки израз с неговия тъждествен.
9
Да се намери числената стойност на израза x^3-y^3, ако x-y=5, xy=-2.
10
Кои са множителите, които участват в разлагането на израза x^2-9x+20?
11
Най-голямата стойност на израза -x^2+2x+3 е:
12
Сравни с нулата многочлена A=b^2+2b+2.
13
Подреди решението на задачата: "Да се разложи на множители изразът a^4+4".
14
Да се намери най-малката стойност на израза x^2-6x+17.
15
Да се опрости изразът A=\left ( x^2-3 \right )^2-\left ( x^2-3 \right )\left ( x^2+3 \right )+6x^2 и да се намери числената му стойност при x=\frac\left ( -2 \right )^3.16^2.16^5\left ( -4 \right )^1^3.

Описание на теста

В онлайн теста "Тъждествено преобразуване на изрази" по математика за 7. клас ще обобщиш знанията си за формулите за съкратено умножение и действията с тях. Задачите от теста ще ти помогнат да упражниш доказване на тъждества, намиране числена стойност на израз, намиране на стойност при дадено условие. Ще доказваш, че числов израз се дели на число, ще съкращаваш рационални дроби. Реши задачите от теста, за да затвърдиш знанията си за изразите и бъди най-добрия по математика. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се