new-logo

Тест: Северозападен район. Население. Стопанство. Първичен сектор

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Какъв е броят на населението на Северозападния район през 2020 г.? Внимавай, данните във видео урока са за предходна година.
2
Как се нарича постепенното или рязко обезлюдяване на територии?
3
Какъв процент от БВП на страната дава Северозападния район?
4
По отношение на растениевъдството Северозападният район се специализира в отглеждането на:
5
Вярно ли е, че механичният прираст на Северозападния район е положителен?
6
Кой етнос съставлява около 2% от населението на СЗР?
  • Ключови думи: българи, турци, роми
7
В кои части на Северозападния район обезлюдяването е с най-бързи темпове?
8
Коя е причината на 100 пенсионирани в област Видин в Северозападния регион да застъпят 64 работещи?
9
Северозападният район е основен произодител на:
10
Кои животни, отглеждани в Северозападния район, са повече като брой?
11
Попълни пропуските в текста. Използвай подходящите думи.
  • Ключови думи: смъртност, раждаемост, естествен прираст
12
Свържи частите на изреченията, така че да се получат верни твърдения.
13
Кои са полезните изкопаеми, чиито условни знаци са обозначени на картата?
14
Изчисли средната гъстота на населението в посочените области и свържи с правилния отговор.
15
Подреди областите в Северния централен район според стойностите на естественото движение на населението за 2020 г. в низходящ ред.

Описание на теста

С онлайн теста по география за 10. клас ще провериш знанията си за демографската ситуация и първичния сектор в Северозападния район. Ще отговаряш на въпроси за стойностите на основни демографски показатели и за причините, които ги обуславят, за основни аграрни дейности и производства. Ще упражниш умението си за изчисляване на средна географска гъстота на населението. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи  и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (6)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се