new-logo

Тест: Северозападен регион - население

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Какъв е броят на населението на Северозападен регион  през 2011 г.?
2
Средната гъстота на населението в Северозападния регион е около:
3
Как може да бъде определена демографската ситуация в Северозападен регион?
4
В коя подточка са стойностите за раждаемост и смъртност за 2011 г. в Северозападния регион?
5
Вярно ли е твърдението, че механичният прираст на Северозападния регион е положителен?
6
Каква е тенденцията по отношение на броя на населението в Северозападния регион?
7
В етническата структура на населението на Северозападния регион след българите се нареждат:
8
Кое от посочените твърдения за населението на Северозападния регион НЕ е вярно?
9
В коя от областите на региона е отчетена най-ниска раждаемост и най-висока смъртност?
10
Коя характеристика на населението НЕ се отнася за Северозападния регион?
11
Коя е причината на 100 пенсионирани в Северозападния регион, да застъпят 54?
12
Причината за намаляване броя на населението на Северозападния регион е:
13
Подредете в низходящ ред посочените области по брой на населението в тях.
14
Изчислете средната гъстота на населението в посочените области и свържете с правилния отговор.
15
Попълнете пропуските в текста.

Описание на теста

С онлайн теста "Северозападен регион - население" по география за 10 клас ще проверите знанията си за демографската ситуация в региона. Ще отговаряте на въпроси за стойностите на основни демографски показатели и за причините, които ги обуславят. Ще упражните умението си за изчисляване на средна географска гъстота на населението. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се