Упражнение: Северозападен регион - население


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Северозападен регион - население" по география за 10 клас ще проверите знанията си за демографската ситуация в региона. Ще отговаряте на въпроси за стойностите на основни демографски показатели и за причините, които ги обуславят. Ще упражните умението си за изчисляване на средна географска гъстота на населението. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Какъв е броят на населението на Северозападен регион  през 2011 г.?
5т. 2. Средната гъстота на населението в Северозападния регион е около:
5т. 3. Как може да бъде определена демографската ситуация в Северозападен регион?
5т. 4. В коя подточка са стойностите за раждаемост и смъртност за 2011 г. в Северозападния регион?
5т. 5. Вярно ли е твърдението, че механичният прираст на Северозападния регион е положителен?
6т. 6. Каква е тенденцията по отношение на броя на населението в Северозападния регион?
6т. 7. В етническата структура на населението на Северозападния регион след българите се нареждат:
6т. 8. Кое от посочените твърдения за населението на Северозападния регион НЕ е вярно?
6т. 9. В коя от областите на региона е отчетена най-ниска раждаемост и най-висока смъртност?
6т. 10. Коя характеристика на населението НЕ се отнася за Северозападния регион?
6т. 11. Коя е причината на 100 пенсионирани в Северозападния регион, да застъпят 54?
6т. 12. Причината за намаляване броя на населението на Северозападния регион е:
11т. 13. Подредете в низходящ ред посочените области по брой на населението в тях.
11т. 14. Изчислете средната гъстота на населението в посочените области и свържете с правилния отговор.
11т. 15. Попълнете пропуските в текста.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!