Упражнение: Умножение и деление на многочлен с едночлен


Описание на упражнението

В онлайн упражнението "Умножение на едночлен с многочлен" по математика за 6. клас ще проверите можете ли да умножавате едночлен с многочлен. Задачите от теста ще ви помогнат да упражните правилото за умножение на едночлен с многочлен, за да можете да го прилагате в задачите по математика и практическите задачи. Решете задачите от упражнението, за да сте най-добрите по математика в 6 клас. Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Даден е многочленът u=х+5 и едночленът v=х. Попълнете правилно.
5т. 2. Попълнете липсващата дума.
5т. 3. Вярно ли е, че:
 • (3х+12).(-5х)=3х.(-5х)+12.(-5х)
5т. 4. Вярно ли е, че:
 • 10a\left ( y^{2}-7y \right )=10a.y^{2}-10a.7y
5т. 5. Дадени са многочлените:
 • u=5c
 • v=0,5x%2B2z-z^{2}
 • Умножете многочлените u.v= ?
6т. 6. Извършете умножението 3xz\left ( z^{2}-x^{2} \right ). Какъв е резултатът?
6т. 7. Извършете умножението 6ax\left ( y^{2} -xy\right ). Отговорът е:
6т. 8. Разкрийте скобите, приведете в нормален вид и посочете верния отговор.
 • 3x^{2}%2B2x-2(x%2B2x^{2}%2B6)
6т. 9. Разкрийте скобите, приведете в нормален вид и посочете верния отговор.
 • 2x^{3}-2x\left ( x^{2} -x%2B4\right )
6т. 10. Разкрийте скобите, приведете в нормален вид и отговорете правилно.
 • x^{2}(x^{2}-5x)-3(x^{3}-7x)
6т. 11. Опростете израза A= 5x^{2}-5xy%2B5x(y%2B2).
 •   Числената стойност на израза за x=1 е A= ?
6т. 12. Опростете израза A= z^{2}%2B2x(z%2B8)-z(2x%2B8).
 • Числената стойност на израза за z=1 и x= \frac{1}{2}  е A= ?
11т. 13. Двор има форма на четириъгълник, едната страна на който е с дължина х м, втората страна е два пъти по-дълга от първата, третата страна е три пъти по-дълга от първата и четвъртата страна е четири пъти по-дълга от първата страна. Ако кучето пазач направи две обиколки на четириъгълника, ще е изминало 400 м.
 • Какви са дължините на страните на четириъгълника?
11т. 14. Учениците от 6 А клас закупили х билета за театър на цена 6 лв. и с 10 билета повече на цена 8 лв. Общо платили 150 лв.
 • Колко билета от 6 лв. и колко билета от 8 лв. са купили?
11т. 15. За края на учебната година за отличниците в 6 Б клас закупили х на брой книги на цена 12 лв. и с 5 книги по-малко на цена 8 лв. Общо платили 160 лв.
 • Колко броя книги от 12 лв. и колко книги от 8 лв. закупили?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!