Упражнение: Събиране и изваждане на многочлени


Описание на упражнението

В онлайн упражнението "Събиране и изваждане на многочлени" по математика за 7. клас ще провериш знаеш ли да събираш и изваждаш многочлени. Кои правила се спазват при събиране и изваждане на многочлени? Можеш ли да намираш числена стойност на израз, който е сбор или разлика от многочлени? Реши задачите от теста, за да бъдеш уверен в знанията си по математика за 7. клас. Учи и се забавлявай!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Разкрий скобите:
 • - (-5x + xy - 0,2y - 8)
5т. 2. Вярно ли е, че...
 • Многочлени се събират или изваждат, като се запишат в скоби и се свържат със знак "+" или "-" , разкрият се скобите и се приведе в нормален вид.
5т. 3. Отбележи верните отговори.
 • При събиране и изваждане на многочлени се спазват следните правила:
5т. 4. Вярно ли са разкрити скобите?
 • (5x + 2y) + (8x - y) = 5x + 2y + 8x - y
5т. 5. Вярно ли са разкрити скобите?
 • (5x + 2y) - (8x - y) = 5x + 2y - 8x + y
6т. 6. Дадени са многочлените:
 • u = 13x + y
 • v = -3x + 3y
 • Сборът на многочлените u + v =
6т. 7. Дадени са многочлените:
 • u = 13x + y
 • v = -3x + 3y
 • Разликата на многочлените u - v =
6т. 8. Дадени са многочлените:
 • u=x^3-3x^2-4x+12
 • v=2x^2+x-1
 • Сборът на многочлените u+v = ?
6т. 9. Дадени са многочлените:
 • u= x^2+x+1
 • v= 2x^2+x-1
 • Разликата на многочлените u-v= ?
6т. 10. Пресметни числената стойност на израза:
 • A=\left ( z^2-2zy+y^2 \right )+\left ( z^2+2zy+y^2 \right ) за z=1 и y=1
6т. 11. Даден е изразът: B=x^3-(7x^2-2x)+7x^2-1. За x=0 числената стойност на израза е равна на:
6т. 12. За кои стойности на променливите x;y изразът A=(x+2y)^2-(x-2y)^2-8xy-1 има стойност A=-1?
11т. 13. Парцел има форма на четириъгълник с дължини на страните d метра, d+2 метра, 2d метра и 2d+4 метра.
 • Изрази като многочлен в нормален вид дължината на необходимата мрежа за ограждане на парцела.
11т. 14. От фигурата ABCD е изрязан и премахнат полукръг, както е показано на чертежа. Ако знаеш, че една мерна единица на числовата ос е равна на у dm, намери лицето на останалата след изрязването част от фигурата (π = 3,14).
11т. 15. От фигурата ABCDE е изрязан и премахнат кръг, както е показано на чертежа. Ако знаеш, че една мерна единица на числовата ос е х cm, намери лицето на останалата след премахването част от фигурата (π = 3,14).

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Ученик

12:13 - 17.05.2016

много ми беше полезен урока благодаря
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
+2
Профилна снимка

Ученик

16:10 - 14.05.2017

Много беше интересно и полезно за класното по математика !!!!!!!! Благодаря за което.
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
+1
Профилна снимка

Друг

20:56 - 01.12.2016

Здравейте, бих искала да разбера решението на 15та задача.
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
+1