Упражнение: Модалният глагол sollen. Част 2


Описание на упражнението

Познавате ли вече всички форми за единствено и множествено число на sollen? Как трансформираме заповедни изречения в изречения с модалния глагол sollen? Как може да превърнем изречение с модалния глагол sollen в изречение с модалния глагол wollen? Тествайте знанията си с онлайн упражнението по немски език за ниво А2 "Модалният глагол sollen (Част 2)".

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Кои изречения са правилният превод на даденото изречение?
 • Томас трябва да се храни здравословно.
5т. 2. Еднакъв смисъл ли имат изречения 1 и 2?
 • 1. Du sollst mit Frau Jansen reden.
 • 2. Dein Kollege sagt: "Reden Sie mit Frau Jansen!"
5т. 3. Двете изречения могат да се преведат по един и същи начин на български език. Имат ли и еднакъв смисъл?
 • 1. Die Schüler müssen einen Aufsatz schreiben.
 • 2. Die Schüler sollen einen Aufsatz schreiben.
5т. 4. Еднакъв смисъл ли имат изречения 1 и 2?
 • 1. "Setz dich!", sagt mein Opa.
 • 2. Ich soll mich setzen.
5т. 5. Кои изречения характеризират глагола "sollen"?
6т. 6. Изберете подходящото сказуемо за даденото изречение.
 • Ich habe Zahnschmerzen, deshalb ... ich einen Termin beim Zahnarzt vereinbaren.
6т. 7. Изберете подходящото сказуемо за даденото изречение.
 • Ich will Künstler werden. Mein Vater will, dass ich Apotheker werde. Ich ... Apotheker werden.
6т. 8. Свържете изреченията.
6т. 9. Свържете изреченията.
6т. 10. Свържете изреченията.
6т. 11. Изберете подходящия модален глагол.
6т. 12. Кои две изречения са синонимни на даденото?
 • Ihr sollt im Haushalt helfen.
11т. 13. Поставете müssen или sollen в подходящата форма на сегашно време.
 • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
11т. 14. Изберете подходящия модален глагол.
11т. 15. Поставете wollen или sollen в подходящата форма на сегашно време.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!