logo

Тест: Модалният глагол sollen. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кои изречения са правилният превод на даденото изречение?
 • Томас трябва да се храни здравословно.
2
Еднакъв смисъл ли имат изречения 1 и 2?
 • 1. Du sollst mit Frau Jansen reden.
 • 2. Dein Kollege sagt: "Reden Sie mit Frau Jansen!"
3
Двете изречения могат да се преведат по един и същи начин на български език. Имат ли и еднакъв смисъл?
 • 1. Die Schüler müssen einen Aufsatz schreiben.
 • 2. Die Schüler sollen einen Aufsatz schreiben.
4
Еднакъв смисъл ли имат изречения 1 и 2?
 • 1. "Setz dich!", sagt mein Opa.
 • 2. Ich soll mich setzen.
5
Кои изречения характеризират глагола "sollen"?
6
Изберете подходящото сказуемо за даденото изречение.
 • Ich habe Zahnschmerzen, deshalb ... ich einen Termin beim Zahnarzt vereinbaren.
7
Изберете подходящото сказуемо за даденото изречение.
 • Ich will Künstler werden. Mein Vater will, dass ich Apotheker werde. Ich ... Apotheker werden.
8
Свържете изреченията.
9
Свържете изреченията.
10
Свържете изреченията.
11
Изберете подходящия модален глагол.
12
Кои две изречения са синонимни на даденото?
 • Ihr sollt im Haushalt helfen.
13
Поставете müssen или sollen в подходящата форма на сегашно време.
 • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
14
Изберете подходящия модален глагол.
15
Поставете wollen или sollen в подходящата форма на сегашно време.

Описание на теста

Кои са формите на глагола sollen в сегашно време (sollen im Präsens)? Каква е разликата между sollen и müssen? Как може да превърнем едно заповедно изречение в изречение със sollen? Как може да превърнем изречение с модалния глагол sollen в изречение с модалния глагол wollen? Проверете знанията си с онлайн теста по немски език за ниво А1 "Модалният глагол sollen (Част 2)".

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се