new-logo

Тест: Химични промени на веществата

Тест

С онлайн теста по човекът и природата за 6. клас "Химични промени на веществата. Химични реакции" ще затвърдите знанията си за химичните елементи, веществата, които се получават, взаимодействията, изходните вещества и продуктите на реакциите. Имате възможност и да тествате наученото за химичните реакции и примерите от всичко, което ни заобикаля. Част от този тест по човекът и природата са резултатите от взаимодействието на някои вещества. Направете теста , попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кои вещества са изходни?
2
Продукти на химичната реакция са:
3
Запазват ли се химичните елементи при химичните реакции?
4
В кой ред са изброени само химични процеси?
5
Кой от следните процеси НЕ е химичен?
6
Попълнете липсващите думи, като използвате някои от посочените.
  • вещество, молекулите, атомите, елемент
7
Кое от изброените свойства на алуминия Al е химично?
8
В кой ред има грешно записана химична реакция?
9
Киселинните дъждове, които поразяват растенията, са в резултат на химична реакция между серен диоксид и вода.
10
За да се получи калциев дихидроксид (гасена вар) трябва да протече химична реакция между:
11
Поставяме сяра на прах в метална лъжичка и я нагряваме на спиртна лампа. Тя се запалва и започва да гори с бледосин пламък. Полученото ново вещество е газ с остра дразнеща миризма. Кое е това вещество?
12
Кое от твърденията е вярно?
  • Получаването на ръжда е ...
13
Свържете правилно изходните вещества и продукта на химичната реакция, която протича.
14
В дадената химична реакция Водород + Кислород --> Вода, определете:
15
Какъв е продуктът на реакцията?
  • Алуминий + Кислород--> ...

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (55)
feedback
feedback