Упражнение: Многочлен. Нормален вид на многочлен


Описание на упражнението

В онлайн упражнението "Многочлен. Нормален вид на многочлен" по математика за 6. клас ще проверите как сте усвоили понятията многочлен, коефициенти на многочлен, степен на многочлен. Задачите от теста ще ви покажат можете ли да привеждате многочлен в нормален вид. Решете задачите от теста, за да придобиете увереност и станете най-добрите по математика в 6 клас.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Попълнете липсващата дума.
5т. 2. Попълнете правилно.
5т. 3. Попълнете правилно.
5т. 4. Степен на многочлен се нарича:
5т. 5. Вярно ли е твърдението?
  • Свободният член на многочлена е число, параметър или произведение от число и параметър.
6т. 6. Коефициентите на многочлена 2x^{3}-5x^{2}%2B0,5xy-1 са:
6т. 7. Свободният член на многочлена 12x^{2}y-0,5y-12,5 е:
6т. 8. Сбор от колко едночлена е многочленът 2x^{3}y%2B5xy%2B6?
6т. 9. Определете степента на многочлена x^{3}%2B5x^{2}y^{3}-xy-1.
6т. 10. Приведете в нормален вид многочлена 2x^{3}x^{3}-5xy^{2}-12%2B5xy^{2}.
6т. 11. Приведете в нормален вид многочлена -x^{2}%2B2xz-xz-4x^{2}-5.
6т. 12. Приведете в нормален вид многочлена 4z^{6}%2B12-2z^{6}%2B3xz-2z^{6}-2xz.
11т. 13. Приведете в нормален вид многочлена  y^{6}-12%2Bxz%2By^{6}%2B3xz%2B6.
  • Намерете произведението от степента на многочлена и свободния член на многочлена.
11т. 14. Приведете в нормален вид многочлена -5xy%2B12xy%2Bx^{3}-3x^{3}%2B3. Намерете сбора от коефициентите на многочлена.
11т. 15. Прав кръгов конус има радиус r и образуваща l. Изразете като многочлен лицето на пълната повърхнина на конуса. Ако π=3,14, намерете сбора от коефициентите на многочлена.
  • Запишете само крайния отговор.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!