Упражнение: Многочлен. Нормален вид на многочлен


Описание на упражнението

В онлайн упражнението "Многочлен. Нормален вид на многочлен" по математика за 7. клас ще провериш как си усвоил понятието многочлен. Цял рационален израз ли е многочленът? Едночленът многочлен ли е? Задачите от теста ще ти покажат можеш ли да привеждаш многочлен в нормален вид. Реши задачите от теста, за да придобиеш увереност и станеш най-добрият по математика в 7. клас!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Кой от изразите НЕ Е едночлен?
5т. 2. Нормалният вид на едночлена 5x2xay^2 е:
5т. 3. Вярно ли е, че:
  • Сборът на едночлени се нарича многочлен.
5т. 4. Вярно ли е, че:
  • Многочленът е цял рационален израз.
5т. 5. Вярно ли е, че:
  • Един многочлен е в нормален вид, когато е представен като сбор на неподобни едночлени.
6т. 6. Отбележи изразите, които са многочлени.
6т. 7. Кои от изразите НЕ са многочлени?
6т. 8. Сбор от колко едночлена е многочленът 2x^3y+5xy+6?
6т. 9. Сбор от колко едночлена е многочленът 2x^5y^2+7xy+7?
6т. 10. Приведи в нормален вид многочлена:
  • 2x^3x^3-5xy^2-12+5xy^2
6т. 11. Приведи в нормален вид многочлена:
  • -x^2+2xz-xz-4x^2-5
6т. 12. Приведи в нормален вид многочлена:
  • 4z^6+12-2z^6+3xz-2z^6-2xz
11т. 13. Приведи в нормален вид многочленаy^6-12+xz+y^6+3xz+6.
  • Намери произведението от коефициентите на едночлените в нормалния вид на многочлена.
11т. 14. Приведи в нормален вид многочлена -5xy+12xy+x^3-3x^3+3.
  • Намери сбора от коефициентите на едночлените в нормалния вид на многочлена.
11т. 15. Прав кръгов цилиндър има радиус \mathbfr и образуваща \mathbfl. Изрази като многочлен лицето на пълната повърхнина на цилиндъра, ако \pi =3,14.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!