logo

Тест: Модалният глагол sollen (Част 1)

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Допишете липсващите форми на глагола sollen.
2
Допишете липсващите форми на глагола sollen.
3
Вярно ли е твърдението?
  • Формите на глагола sollen са еднакви за първо и трето лице единствено число.
4
Правилно ли е изречението?
  • Du sollst zum Arzt gehst.
5
На кой ред откривате грешна форма на глагола sollen?
6
Свържете частите на изреченията.
7
Кои местоимения могат да бъдат подлог в даденото изречение?
  • Morgen soll ... einen Mathetest schreiben.
8
Посочете възможните подлози за даденото изречение.
  • Hier sollen ... leise sprechen.
9
Подредете частите на изречението.
  • Herr Wagner, ... ?
10
Свържете частите на изреченията.
11
Свържете частите на изреченията.
12
Свържете частите на изреченията.
13
Изберете подходящия подлог за дадените изречения.
14
Попълнете подходящите форми на глагола sollen.
15
Две от изреченията са с грешен словоред. Посочете ги.

Описание на теста

Как спрягаме глагола sollen в сегашно време (Präsens)? Променя ли се коренната гласна в единствено или в множествено число (Stammvokal im Singular und Plural)? Еднакви ли са формите за първо и трето лице единствено число? Къде е мястото на модалния глагол? Къде стои смисловият глагол? Тествайте знанията си за модалния глагол sollen с онлайн теста по немски език за ниво А1 "Модалният глагол sollen"!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се