Упражнение: Умножение, степенуване и деление на едночлени


Описание на упражнението

В онлайн упражнението "Умножение, степенуване и деление на едночлени" по математика за 7. клас ще провериш как си усвоил правилата за умножение на едночлени. Знаеш ли как да степенуваш едночлен? А какви са правилата за деление на едночлени? Реши задачите от теста, за да затвърдиш умножение, степенуване и деление на едночлени. Задачите ще ти помогнат да станеш по-уверен и по-добър по математика в 7. клас.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Вярно ли е, че...
  • Умножаваме едночлени, като ги свържем със знак за умножение и след това приведем в нормален вид?
5т. 2. Вярно ли е, че степенуваме едночлен, като степенуваме всеки множител на едночлена?
5т. 3. Вярно ли е, че...
  • Два едночлена делим, като разделим числовите им коефициенти, а буквените величини делим, както се делят степени с равни основи?
5т. 4. Отбележи вярното.
  • (-3x^{2})^{3}=
5т. 5. Отбележи вярното.
  • \frac{25.x^{6}.y^{8}}{5.x^{3}.y^{2}}=
6т. 6. Умножи едночлените u=-xy^{2}  и  v=3x^{2}y.
6т. 7. Умножи едночлените -2,5ax^{2}z  и  a^{3}x^{3}z.
6т. 8. Извърши степенуването \left ( 5y^{2}z^{3} \right )^{2}.
6т. 9. Извърши степенуването \left ( -\frac{1}{2}x^{3}y \right )^{3}.
6т. 10. Извърши делението \frac{-16x^{6}y^{2}}{32xy}.
6т. 11. Извърши делението u:v, където u=\frac{3}{4}a^{2}z^{3} ,  v=-\frac{3}{8}az^{2}.
6т. 12. Извърши действията и отбележи вярното.
  • \frac{(a.x^{2})^{3}}{2ax^{2}}=
11т. 13. Мая изработила от жълт картон а на брой правоъгълни картички с дължини на страните х см и у см и на брой правоъгълни картички с дължини на страните см и 2у см от зелен картон.
  • Намери отношението на площта  на използвания зелен картон към площта  на използвания жълт картон.
11т. 14. Ники има две топки, едната с радиус r, а другата с радиус 3r. Отношението на лицето на малката към лицето на голямата топка е:
11т. 15. Куб има дължина на страната а, а втори куб има дължина на страната . Какво е отношението на обема на големия куб към обема на малкия куб?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!