Упражнение: Умножение, степенуване и деление на едночлени


Описание на упражнението

В онлайн упражнението "Умножение, степенуване и деление на едночлени" по математика за 6. клас ще проверите как сте усвоили правилата за умножение на едночлени. Знаете ли как да степенувате едночлен? А какви са правилата за  деление на едночлени? Решете задачите от теста, за да затвърдите умножение, степенуване и деление на едночлени. Задачите ще ви помогнат да станете по-уверени и по-добри по математика в 6 клас.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Попълнете липсващата дума.
5т. 2. Вярно ли е, че степенуваме едночлен, като степенуваме всеки множител на едночлена?
5т. 3. Попълнете правилно.
5т. 4. Вярно ли е, че \left ( -3x^{2} \right )^{3}=\left ( -3^{3} \right )x^{2.3}?
5т. 5. Вярно ли е, че  \frac{25x^{4}y^{2}}{5x^{2}y}=\frac{25}{5}x^{4-2}y^{2-1}?
6т. 6. Умножете едночлените u=-xy^{2}  и  v=3x^{2}y.
6т. 7. Умножете едночлените  -2,5ax^{2}z  и  a^{3}x^{3}z.
6т. 8. Извършете степенуването \left ( 5y^{2}z^{3} \right )^{2}.
6т. 9. Извършете степенуването \left ( -\frac{1}{2}x^{3}y \right )^{3}.
6т. 10. Извършете делението \frac{-16x^{6}y^{2}}{32xy}.
6т. 11. Извършете делението u:v, където u=\frac{3}{4}a^{2}z^{3}  ,  v=-\frac{3}{8}az^{2}.
6т. 12. Даден е изразът А= \frac{\left ( ax^{2} \right )^{3}}{2ax^{2}} , където х=1, а=2. Стойността на израза А=?
11т. 13. Мая изработила от жълт картон а на брой правоъгълни картички с дължини на страните х см и у см и на брой правоъгълни картички с дължини на страните см и 2у см от зелен картон.
  • Намерете отношението на площта S2 на използвания зелен картон и площта S1 на използвания жълт картон.
11т. 14. Ники има две топки, едната с радиус r, а другата с радиус 3r. Отношението на лицето на малката към лицето на голямата топка е:
11т. 15. Куб има дължина на страната а, а втори куб има дължина на страната . Какво е отношението на обема на големия куб към обема на малкия куб?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!