logo

Тест: Замърсители на въздуха

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Основни източници на замърсяване на въздуха са човешката дейност и природните явления.
2
Естествени замърсители на въздуха са:
3
Високо в планината въздуха НЕ съдържа:
4
Посочи ред, в който всички вещества замърсяват въздуха.
5
При изгаряне на въглища, нефтопродукти, дърва във въздуха се отделя:
6
Кои от посочените газове са причина за киселинен дъжд?
7
Киселинните дъждове:
8
  • Довърши твърденията, като използваш ключовите думи.
  • речник: азотен оксид, озон, въглероден оксид, серен диоксид, въглероден диоксид
9
Свържи елементите източник на замърсяване - газ, замърсяващ въздуха.
10
  • С част от дадените думи попълни празните места в текста.
  • речник: водни пари, киселини, основи, киселинен дъжд, основен дъжд, азотни пари
11
Свържи елементите влияние върху околната среда - причинител.
12
  • Запиши на правилното място името на съответния газ:
  • речник: въглероден оксид, озон, серен диоксид, въглероден диоксид
13
Газ, който е основен причинител на парниковия ефект на Земята, но в малки количества е важен за растенията, се нарича:
14
  • Анализирай и свържи етапите, чрез които се получава киселинен дъжд с означенията на схемата.
15
Свържи елементите модел – наименование на газ.

Описание на теста

Онлайн тест по човекът и природата за 5. клас, с който ще провериш знанията си, свързани със замърсения въздух. Кои са основните замърсители на въздуха? Кои дъждове се наричат киселинни и защо са опасни? Какво представлява озоновата дупка? Как могат да се намалят количествата на замърсения въздух? Направи теста, попълни пропуските си и ще си подготвен за отличен в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се