logo

Тест: Едночлен. Нормален вид на едночлена

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че
  • Цял израз, който е произведение от числа, записани с букви или цифри, се нарича едночлен?
2
Вярно ли е, че едно число, един параметър или една променлива, е едночлен?
3
Нормален вид на едночлен е такова представяне, в което...
4
Числовият множител, в който може да участва и параметър, се нарича...
5
Степен на едночлен се нарича...
6
Вярно ли е, че изразът 6(a+1)xy^2 , където a е пареметър, е едночлен?
7
Вярно ли е, че изразът 7x+y^2  е едночлен?
8
Коефициентът на едночлена 3,5xy^3 е:
9
Коефициентът на едночлена \frac19b^2y^2z , където b е параметър, е:
10
Определи степента на едночлена -12x^2yz.
11
Определи степента на едночлена \frac19b^2y^2z, където b е параметър.
12
Нормалният вид на едночлена xy^64y5x e:
13
Приведи в нормален вид едночлените и намери произведението от коефициентите им:
  • \frac13x.2.yx^2
  •  x.3.y.\frac12.x^3
 
14
Основният ръб на правилна четириъгълна призма е x, а околният ръб е три пъти по-голям от основния ръб. Изрази обема на призмата като едночлен в нормален вид. Попълни коефициента и степента на едночлена.
15
Радиусът на прав кръгов конус е x, а образуващата на конуса е два пъти по-голяма от радиуса.
  • Изрази лицето на околната повърхнина на конуса като едночлен.
  • Попълни коефициента и степента на едночлена.

Описание на теста

В онлайн теста "Едночлен. Нормален вид на едночлена" по математика за 7. клас ще провериш как си усвоил понятията едночлен, нормален вид на едночлен, коефициент на едночлен, степен на едночлен. Задачите от теста ще ти помогнат да провериш знаеш ли правилата за привеждане на едночлен в нормален вид, можеш ли да определяш коефициент на едночлен и степен на едночлен. Реши задачите от теста, за да си от най-добрите по математика в 7. клас.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се