new-logo

Тест: Югозападен район. Население. Стопанство. Първичен и вторичен сектор

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Колко процента от БВП на страната се формира в Югозападния район на България?
2
Кой от отговорите прави изречението вярно?
  • Населението на Югозападния район е почти ................... от населението на страната.
3
Къде в Югозападния район раждаемостта е най-ниска?
4
Специализацията в кой от изброените отрасли на животновъдството НЕ е характерна за Югозападен район на България?
5
Районите на Сандански, Петрич и Мелник имат обособена специализация в:
6
Кои са причините растениевъдството да е на второ място в структурата на земеделието в Югозападния район?
7
Коя от изброените електроцентрали в региона НЕ е ТЕЦ?
8
В кой град се намира един от най-големите металургични комбинати в страната? Произвежда прокат, арматурно желязо и други продукти на черната металургия.
9
При коя двойка "център на промишлено производство - селище" има несъответствие?
10
Свържи производството и центъра, където се осъществява.
11
Общото между градовете София, Дупница и Ботевград е специализацията им в производството на:
12
Постави на празните места подходящите ключови думи за структурата на стопанството в Югозападния район.
  • Ключови думи: земеделието, промишлеността, добивните, обслужващите, преработващите
13
Можем ли да кажем, че проблемите на населението в Югозападния район са свързани с отрицателния естествен прираст, обезлюдяването и високото ниво на безработица?
14
Напиши името на отрасъла, за който се отнася описанието.
  • Отрасълът е специализиращ за Югозападния район. Работи почти изцяло с вносни суровини. Произведената продукция се използва, както в машиностроенето, така и в бита. Основните проблеми са свързани с липсата на местни суровини и опазването на околната среда.
15
  • Свържи цифрите от диаграмата със съответните характеристики.

Описание на теста

С онлайн теста по география за 10. клас ще провериш знанията си за населението и стопанството на Югозападния район. Ще разбереш дали вече имаш основни знания за мястото на района в националното стопанство. Ще демонстрираш познанията си за характерни стопански дейности и техните центрове в района. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище. Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (4)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се