new-logo

Тест: Югозападен район – стопанство

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Колко процента от БВП на страната се формира в Югозпадния регион на България?
2
Кой от секторите на стопанството е най-добре развит в региона?
3
Най-значимият стопански център на Югозападния регион е:
4
Кой от изброените отрасли на животновъдството НЕ е специализиращ за Югозападен район на България  ?
5
Районите на Сандански, Петрич и Мелник имат обособена специализация в:
6
Защо растениевъдството в Югозападен район  на България е на второ място в структурата на аграрното стопанство?
7
Коя от изброените електроцентрали в региона НЕ е ТЕЦ?
8
Коя от строящите се и проектирани автомагистрали НЕ пресича територията на Югозападния регион?
9
При коя двойка "център на промишлено производство - селище" има несъответствие?
10
Свържете производството с центъра, където се осъществява:
11
Общото между градовете София, Дупница и Сандански е специализацията им в производството на:
12
Напишете името на стопанския отрасъл, който е специализиращ за Югозападния регион и има най-висок дял в произведената продукция в страната.
13
Свържете описанието с името на обекта, който е предпоставка за развитието на туризма в региона:
14
През кой проход в Стара планина преминава важна жп линия, свързваща Северна с Южна България?
15
Свържете името на селището с вида туризъм, който се развива в него:

Описание на теста

С онлайн теста "Югозападен регион - стопанство" по география за 10 клас ще проверите знанията си за стопанството на Югозападния регион. Ще разберете дали сте усвоили основни знания за мястото на региона в националното стопанство. Ще демонстрирате знания за характерни стопански дейности и техните центрове в региона. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище. Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се