Упражнение: Югозападен район – стопанство


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Югозападен регион - стопанство" по география за 10 клас ще проверите знанията си за стопанството на Югозападния регион. Ще разберете дали сте усвоили основни знания за мястото на региона в националното стопанство. Ще демонстрирате знания за характерни стопански дейности и техните центрове в региона. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище. Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Колко процента от БВП на страната се формира в Югозпадния регион на България?
5т. 2. Кой от секторите на стопанството е най-добре развит в региона?
5т. 3. Най-значимият стопански център на Югозападния регион е:
5т. 4. Кой от изброените отрасли на животновъдството НЕ е специализиращ за Югозападен район на България  ?
5т. 5. Районите на Сандански, Петрич и Мелник имат обособена специализация в:
6т. 6. Защо растениевъдството в Югозападен район  на България е на второ място в структурата на аграрното стопанство?
6т. 7. Коя от изброените електроцентрали в региона НЕ е ТЕЦ?
6т. 8. Коя от строящите се и проектирани автомагистрали НЕ пресича територията на Югозападния регион?
6т. 9. При коя двойка "център на промишлено производство - селище" има несъответствие?
6т. 10. Свържете производството с центъра, където се осъществява:
6т. 11. Общото между градовете София, Дупница и Сандански е специализацията им в производството на:
6т. 12. Напишете името на стопанския отрасъл, който е специализиращ за Югозападния регион и има най-висок дял в произведената продукция в страната.
11т. 13. Свържете описанието с името на обекта, който е предпоставка за развитието на туризма в региона:
11т. 14. През кой проход в Стара планина преминава важна жп линия, свързваща Северна с Южна България?
11т. 15. Свържете името на селището с вида туризъм, който се развива в него:

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!