logo

Тест: Числена стойност на израз. Допустими стойности

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кой от изразите е числов израз?
2
Вярно ли е, че
 • Ако в един рационален израз заместим променливите с дадени числа и пресметнем, получаваме числената стойност на израза.
3
Даден е изразът 5x^3-1.
 • За x=-1 намери числовия израз и числената стойност на израза.
4
Вярно ли е, че
 • В даден рационален израз стойностите, които е възможно да приемат променливите, се наричат допустими стойности за този израз.
5
Числената стойност на рационалния израз 4ax, където x=5 и a е параметър, е...
6
Определи допустимите стойности за рационалния израз \frac5x+4.
7
Определи допустимите стойности за израза \frac20x+8.
8
Пресметни числената стойност на израза:
 • B=6a(x+2y) за x=1 и y=5, където a е параметър.
9
Намери стойността на израза:
 • A=\frac712x^2y  за x=2;y=3.
10
Даден е изразът S=3,14.r.l.
 • Намери числената стойност на израза за r=2;l=3.
11
Дадени са рационалните изрази A=5x-y и B=5x+y.
 • Намери числените стойности на изразите A и B за x=1 и y=2.
 • На колко е равно произведението от числените стойности на двата израза?
12
Дадени са рационалните изрази A=\frac23x^2 и B=\frac13xz^2. Намери числените стойности на изразите за x=1;z=3. На колко е равно произведението от числените стойности на двата израза?
13
Даден е изразът S=4\pi r^2 .
 • Пресметни числената стойност на израза за r=4 и числената стойност на израза за r=8.
 • Колко пъти се увеличава числената стойност на израза, когато стойността на променливата r се увеличи два пъти?
14
Даден е изразът V=\frac13\pi r^2h .
 • Намери числената стойност V1 на дадения израз за r=3 ; h=6 и
 • числената стойност V2 на дадения израз за r=6 ; h=3.
 • Сравни двете числени стойности за дадения израз с подходящ знак за сравнение (<,>,=).
15
Числената стойност на израза H=\frac9,8t^22  е пътят в метри, изминат при свободно падане на топче за време t секунди.
 • Намери числената стойност на израза за t=1 ; t=2 ; t=3.

Описание на теста

В онлайн теста "Цял израз. Числена стойност на израз" по математика за 7. клас ще провериш как си усвоил понятията цял рационален израз, числена стойност на израз, допустими стойности на рационален  израз. Задачите от теста ще ти помогнат да усвоиш начина за намиране на числена стойност на израз. Реши задачите от теста, за да придобиеш умения за определяне на допустими стойности на израз и намиране на числена стойност на израз и станеш най-добър по математика в 7. клас.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (28)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се