logo

Тест: Perfekt със спомагателния глагол haben - Задачи (2)

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Дадените изречения са в Perfekt. Напишете инфинитивите на използваните глаголи.
2
Кои изречения съдържат глагол с делима представка (делим глагол)?
3
На кой ред всички минали страдателни причастия (Partizip Perfekt) са образувани от глаголи с неделима представка?
4
Вярно ли е твърдението?
  • Всички изброени причастия са образувани от силни/неправилни глаголи.
  • gestanden, vergessen, getroffen, teilgenommen
5
Глаголите denken и wissen са смесени глаголи. Посочете техните правилни минали страдателни причастия.
6
Дадените глаголи са правилни/слаби глаголи. Напишете техните минали страдателни причастия (Partizip Perfekt).  
7
Дадените глаголи са правилни/слаби глаголи с неделима представка. Напишете техните минали страдателни причастия (Partizip Perfekt).
8
Попълнете изреченията с правилните причастни форми.
9
Изберете правилното причастие.
10
Попълнете изреченията с дадените думи.
  • habe - hast - getragen - gefragt
11
Попълнете Partizip Perfekt на дадените глаголи.
12
Изберете правилното причастие.
13
Изберете подходящото причастие.
14
Поставете в изреченията причастието на дадения глагол.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
15
Попълнете Partizip Perfekt на дадените глаголи.

Описание на теста

Каква е разликата между силните и слабите глаголи и как образуват те своите минали страдателни причастия? Кои глаголи образуват причастията си без ge-? От кой глагол са образувани причастията vergessen, mitgebracht, teilgenommen, aufgehört, gewusst, geworfen? Тествайте знанията си за инфинитивите, причастията и значенията на често срещани глаголи с онлайн теста по немски език за ниво А1 "Perfekt със спомагателния глагол haben - Задачи (2)".

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (7)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се