logo

Тест: Perfekt със спомагателния глагол haben - Задачи (1)

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кои изречения са в Perfekt?
2
Кои изречения са в Perfekt?
3
Свържете частите на изреченията.
4
Свържете частите на изреченията.
5
Разпознавате ли кога едно минало страдателно причастие е образувано от слаб  (правилен) глагол?
  • Посочете реда, съдържащ само причастия на слаби глаголи.
6
Поставете глагола haben в подходящата форма.
7
Изберете подходящите форми на глагола haben. Една от формите е излишна.
  • hast - haben - hat
8
Изберете подходящия подлог.
  • Der Junge - Ihr - Du
9
Изберете подходящия подлог.
10
  • Поставете изречението в Perfekt.
  • Du isst nur Salat.
11
Поставете изречението в Perfekt.
  • Wer macht die Fenster auf?
12
Поставете изречението в Perfekt.
  • Anna nimmt viel zu.
13
Изберете подходящия подлог за всяко изречение.
  • ich - die Ferien - du - deine Eltern - Ihr Sohn
14
Поставете спомагателния глагол haben в подходящото лице и число.
15
Изберете подходящия подлог.

Описание на теста

Можете ли да спрягате спомагателния глагол haben в единствено и множествено (Singular und Plural) число на сегашно време (Präsens)? Кои са двете задължителни части на миналото време Perfekt? Разпознавате ли изречения, чието сказуемо е в Perfekt? Какви са особеностите на правилните/слабите и неправилните/силните глаголи? Как образуват те своето минало страдателно причастие? Проверете знанията си с разнообразните задачи в онлайн теста по немски език за ниво А1 "Perfekt със спомагателния глагол haben - Задачи (3)".

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се