new-logo

Тест: Състав и строеж на веществата. Упражнение. Част 1

Тест

С онлайн теста по човекът и природата за 6 клас "Състав и строеж на веществата. (Обобщение)" ще повторите и затвърдите знанията си за наученото до тук. Имате възможност да тествате познанията си за градивните частици на веществата, за простите и сложни вещества, превръщането на атомите в йони и какво определя броят на протоните. Част от този тест по човекът и природата са и понятията химичен елемент, елементен състав, вещества и други. Направете теста, попълнете пропуските и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Попълнете липсващите думи, като използвате някои от предложените:
  • положителен, отрицателен, електроните, протоните
2
Атомите са електронеутрални частици, а йоните имат заряд. Подредете правилно определението.
3
Вярно ли е, градивните частици (атоми, йони и молекули) си приличат по това, че имат маса, размери и енергия?
4
За молекулите е характерно, че:
5
Характерно за йоните е, че:
6
Попълнете правилно липсващите думи, като използвате някои от предложените.
  • електроните, йоните, молекулите, атомите, протоните
7
Попълнете липсващите думи, като използвате някои от предложените.
  • еднакви, различни, 3, 1, 2, 4, просто, сложно
8
В кой ред са изброени само кристални вещества?
9
Кое от твърденията за газовете въглероден оксид и въглероден диоксид е вярно?
10
Подреждането на градивните частици в пространството в определен ред характеризира:
11
На коя от фигурите е изобразена молекула на сложно вещество, състоящо се от три различни елемента?
12
Какви биват простите вещества според състава си?
13
Атомът на химичния елемент хлор има 17 протона и 17 електрона.
  • Ако приеме един електрон, с какъв заряд ще е полученият хлориден йон?
  • Колко на брой ще станат електроните?
14
Определете и свържете какъв качествен състав имат следните елементи.
15
Определете качествения и количествения състав на следните вещества.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (23)
feedback
feedback