logo

Тест: Свойства на пропорциите. Формули и задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че:
  • Ако е дадена пропорцията  \fracab=\fraccd  , то  a.d=b.c ?
2
Неизвестното x  в пропорцията \frac4x=\frac162  е равно на
3
Ако  \frac2x10=\frac58 то
4
Ако е дадена пропорцията \fracab=\fraccd , то кой член трябва да се постави на мястото на квадратчето, за да бъде изпълнена пропорцията  \fraca+bb=\fracc+\square d ?
5
Ако е дадена пропорцията \fracab=\fraccd , то кой член трябва да се постави на мястото на квадратчето, за да бъде изпълнена пропорцията \fracab=\fraca+\square b+d ?
6
Ако \frac34=\frac1824 , то кое число трябва да се постави на мястото на празното квадратче, за да е вярно  \frac34=\frac18-324-\square ?
7
Ако  \frac34=\frac1824 ,  кое число трябва да се постави на мястото на квадратчето, за да е изпълнено \frac34=\frac3+184+\square  ?
8
Намерете неизвестното x, ако е дадена пропорцията \frac2+xx=\frac75
9
Дадена е пропорцията \frac34=\frac1824 .
  • Ако \frac34=\frac3+184+z , пресметнете рационално стойността на z.
10
Дадена е пропорцията  \frac34=\frac1824 .
  • Ако  \frac34=\frac3-m4-24, то пресметнете рационално стойността на m.
11
Ако е дадена пропорцията  \fracxy=\frac25   и x+y=49 , намерете неизвестните x,y.
12
Дадена е пропорцията \frac34=\frac1824.
  •  Ако \frac3-44=\frac18-q24 , то пресметнете рационално стойността на q.
13
Пропорцията  \fracab=\frac511  отразява как се отнася броят спортисти към общия брой ученици в един клас. Намерете на колко е равно отношението \fracb-aa , което е отношение на броя неспортуващи ученици към спортуващи ученици.
14
Ако лалетата в една градина са x броя, а нарцисите y броя и \fracxy=\frac67  , a общият брой  x+y=52, то намерете стойностите на x и y.
15
Ако един водолаз се гмурка на дълбочина x метра, а втори водолаз на дълбочина y метра и  \fracxy=\frac0,53 , a x-y = -65, намерете стойностите на x и y.

Описание на теста

В онлайн теста "Свойства на пропорциите. Упражнения" по математика за 6. клас ще затвърдите основно свойство на пропорциите. Познавате ли други свойства на пропорциите?  Можете ли да ги прилагате успешно в задачите по математика? Задачите от теста ще ви помогнат да упражните и затвърдите свойствата на пропорциите. Решете теста, за да сте най-добрите по математика в 6. клас. Спорна работа!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се