logo

Тест: Плътност, маса и обем на телата. Решаване на задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Коя е вярната формула, с която се определя обемът на телата?
2
Кои формули са верни?
  • Използвай формулата от изображението!
3
Отбележи вярната връзка между двете единици за плътност.
4
Плътността на водата (\rho = 1 g/cm^3) е по-голяма от плътността на спирта (\rho = 780 kg/m^3).
5
Какво показва величината плътност \rho?
6
Отбележи правилните равенства.
7
Определи плътността на тяло с маса 12kg и обем 10m^3.
  • Използвай триъгълника на формулите.
8
Свържи елементите, за да получиш вярно равенство.
9
Каква маса има железен къс с обем 300cm^3? Плътността на желязото 7860kg/m^3.  
10
Кой от следните обеми е най-голям?
  • Припомни си, че 1L=1dm^3=1000cm^3.
 
11
Колко килограма е масата на 10 L бензин? Плътността на бензина е 720 kg/m^3.
12
Бутилка с вместимост 0,2 L е пълна със спирт. Колко е масата на спирта? Плътността на спирта е 0,8g/cm^3.
13
Масата на един литър олио е 920 g. Колко е плътността му?
14
Колко кубични метра вода ще се получи след разтапянето на айсберг с обем V = 200000 m^3?
  • Плътността на водата е 1 g/cm^3, а на леда е 920 kg/m^3.
15
Живакът е течен метал, който е опасен за човека. Колко килограма живак може да се съберат в куб със страна a = 30 cm?
  • Плътността на живака е равна на 13,6 g/cm^3.
  • Отговора си запиши само с цифра!

Описание на теста

С този онлайн тест по човекът и природата за 6. клас ще използваш формулите за пресмятане на плътност, маса и обем на телата. Ще провериш знанията си за превръщане на мерни единици g/cm^{3} в kg/m^{3} и обратно. Ще тестваш знанията си за плътността, масата и обема на телата в различни изчислителни задачи. Приложи знанията си, като направиш теста, попълниш пропуските си и си гарантираш отлични резултати в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се