Упражнение: Лични местоимения във винителен падеж - упражнения


Описание на упражнението

Знаете ли вече всичко за личните местоимения във винителен падеж? Нека тогава проверим това с онлайн теста по немски език за ниво А1 "Лични местоимения във винителен падеж - упражнения" ("Personalpronomen im Akkusativ - Übungen")! Тук ще откриете задачи, типични за контролни и домашни работи - избор на правилно местоимение, попълване на празни места, кратки диалози с включени лични местоимения във винителен падеж. Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Свържете местоименията на български и немски език.
5т. 2. Свържете местоименията на български и немски език.
5т. 3. С кое местоимение ще заместим съществителното име в даденото изречение?
5т. 4. С кое местоимение ще заместим съществителното име в даденото изречение?
5т. 5. Изберете подходящите местоимения.
6т. 6. Свържете въпросите и отговорите.
6т. 7. Изберете подходящото местоимение за даденото изречение.
  • Wo seid ihr? Ich sehe ... nicht.
6т. 8. Посочете съществителните имена, които могат да бъдат заместени от местоимението ihn в даденото изречение.
  • Wir brauchen ihn.
6т. 9. Посочете съществителните имена, които могат да бъдат заместени от местоимението sie в даденото изречение.
  • Wir sehen sie nicht.
6т. 10. Изберете подходящите две местоимения и попълнете изреченията.
  • euch - uns - Sie
6т. 11. Изберете подходящите две местоимения и попълнете изреченията.
  • du - Sie - es - ihn
6т. 12. Изберете подходящите две местоимения и попълнете изреченията.
  • Sie - Sie - uns - dich
11т. 13. Кое съществително име бива заместено от местоимение?
11т. 14. Попълнете изречението с подходящите местоимения в Nominativ и Akkusativ.
11т. 15. Заместете съществителните имена с подходящо местоимение.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!