logo

Тест: Натиск и налягане

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кое твърдение се отнася за силата на натиск?
2
Разгледай изображението и попълни израза с думите площ и натиск, за да получиш определението за налягане.
3
Коя е единицата за натиск?
4
Защо безопасната игла пробива дънковия плат с острия си край?
5
Коя е вярната формула, с която се определя величината налягане?
6
Как може да се увеличи налягането, което плодовете оказват върху дъното на купата?
7
Защо презрамките на ученическите раници се правят широки?
8
Защо със снегоходки човек не потъва в снега, докато с обикновени обувки потъва?
9
Кое равенство е вярно?
10
В кой от примерите налягането е най-голямо?
11
Какво налягане върху земната повърхност създава момче, което тежи 600N, ако площта на подметките на маратонките му е 0,05m^2?
  • Дадено: F=600N,  S=0,05m^2
  • Търси се: p=? Pa
  • Решение: p=\fracFS
12
Какво налягане упражнява върху земната повърхност верижен трактор с тегло 10 000 N и обща площ на веригите 5 m^2?
  • Дадено: F=10000 NS= 5m^2
  • Търси се: p=?Pa
13
Пресметни силата на натиск, ако налягането е p=1200 Pa и площ S=1,2 m^2.
  • Дадено: p=1200 Pa, S=1,2 m^2
  • Търси се: F=?N
  • Запиши числената стойност на празното място.
14
Какво налягане създава сила на натиск един нютон, действаща на площ един квадратен сантиметър?
  • Указание: Превърни площта в квадратни метри.
  • Отговора си запиши само с цифра и мерна единица на латиница.
15
Изброени са няколко твърдения. Отговори с ДА на правилните и с НЕ на грешните, като ги поставиш на празните места.

Описание на теста

С този онлайн тест по човекът и природата за 6. клас ще тестваш знанията си за натиск и налягане. Ще си припомниш коя е мерната единица за налягане. Ще упражниш как се пресмята налягането. Тествай знанията си как се увеличава или намалява налягането? С теста ще актуализираш и затвърдиш знанията си за натиск и налягане, ще попълниш пропуските си и най-важното - ще си гарантираш отлични резултати! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (126)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се